Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Kategoryzacja portów jachtowych jako możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej

Autorzy: Aleksandra Łapko
Akademia Morska w Szczecinie
Słowa kluczowe: certyfikacja jakość usług turystycznych kategoryzacja mariny turystyka żeglarska
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (209-219)
Klasyfikacja JEL: L80 M42 Z30 Z32 Z33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kategoryzacja portów jachtowych staje się na świecie coraz popularniejszym zjawiskiem. Wynika to z faktu, że rosnąca konkurencja wymusza na tych obiektach działania pomagające w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej, wzmacniające pozytywny wizerunek i wspierające sprzedaż. W artykule poddano analizie dwa najpopularniejsze systemy kategoryzacji portów jachtowych o zasięgu międzynarodowym: The Gold Anchor Award Scheme oraz Blue Star Marina Certifi cation System. Porównywano m.in. ich zasięg, obszary funkcjonalne portów oceniane podczas audytów certyfi kacyjnych oraz wsparcie informacyjno-promocyjne zapewniane portom posiadającym dany certyfikat.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hącia, E. (2014). Kształtowanie rozwoju turystyki a strategia i polityka regionalna. Logistyka, 3, 2332–2341.
2.Heron, R., Juju, W. (2012). The Marina-Sustainable Solutions. Create Space Independent Publishing Platform.
3.Jodkowska, L., Sidorkiewicz, M. (2009). Wybrane aspekty jakości w usługach turystycznych w Niemczech. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 13, 137–147.
4.Kachniewska, M. (2002). Zarządzanie jakością usług turystycznych. Warszawa: Difin.
5.Kamieniecka, J., Ragus, M., Manthey, P. (2014). Rozpoznanie uwarunkowań tworzenia systemu certyfikacji turystyki zrównoważonej w środowisku wiejskim (opracowanie eksperckie). Warszawa: Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Pobrane z: http://natura2000.org.pl (25.10.2016).
6.Kowalska, M. Raport – Informacja Turystyczna. Wiadomości Turystyczne. Pobrane z: http://www.wiadomosciturystyczne.pl (25.10.2016).
7.Łapko, A. (2015). Turystyka żeglarska. Warszawa: BEL Studio.
8.Oleksiuk, A. (2009). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Difin.
9.Panasiuk, A. (red.) (2007). Jakość usług turystycznych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
10.Raciborski J., Sondel J., Sondel K., Zawistowska H. (2001). Prawo turystyczne. Warszawa: Wolters Kluwer.
11.The Gold Anchor Award Scheme Application Form (2011). The Yacht Harbour Association.
12.http://www.bluestarmarina.org
13.http://bursztynowekotwice.pl
14.http://www.charterworld.com
15.https://www.imci.org
16.https://www.marinas.net.au
17.http://www.rya.org.uk/programmes/activehttp://www.tyha.co.uk
18.http://www.which-marina.com