Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
SEZONOWOŚĆ W TURYSTYCE NADMORSKIEJ – WYZWANIE DLA STRATEGII ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH TURYSTYCZNYCH

Autorzy: Kamila Radlińska
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: sezonowość turystyka zarządzanie zasobami ludzkimi
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (65-76)
Klasyfikacja JEL: E24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zasoby ludzkie stanowią podstawę kreowania wartości każdego przedsiębiorstwa. Pracownicy mogą być źródłem przewagi konkurencyjnej, dotyczy to także branży turystycznej. Tradycyjne podejście do zasobów ludzkich w branży turystycznej wydaje się niewystarczające,ze względu na sezonowy charakter produkcji. Sezonowość na rynku turystycznym powoduje konieczność przyjęcia odpowiedniej strategii zarządzania zasobem ludzkim. Celem artykułu jest określenie znaczenia sezonowości w wyborze możliwej strategii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach turystycznych na przykładzie nadmorskiego rynku usług turystycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Action for More Sustainable European Tourism. Report of the Tourism Sustainability Group (2007). European Commission.
2.Bigović, M. (2011), Quantifying Seasonality in Tourism: A Case Study of Montenegro, Academica Turistica. Tourism & Innovation Journal, 4 (2), s. 15–32.
3.Fernández-Morales, A. (2003). Decomposing Seasonal Concentration. Annals of Tourism Research, 30 (4), 942–956.
4.Gaworecki, W.W. (1998). Turystyka. Warszawa: PWE.
5.Grutkowska, S., Paśnicka, E. (2007). X-12-ARIMA i TRAMO/SEATS: empiryczne porównanie metod wyrównania sezonowego w kontekście długości próby. Warszawa: Narodowy Bank Polski
6.Highman, J., Hincht, T. (2002). Tourism, Sport and Seasons: The Challenges and Potential of Overcoming Seasonality in the Sport and Tourism Sectors. Tourism Management, 23, 175–185.
7.Jolliffe, L., Farnsworth, R. (2003). Seasonality in Tourism Employment: Human Resource Challenges. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15 (6), 312–316.
8.Jóźwiak, J. (1998). Statystyka od podstaw. Warszawa: PWE.
9.Kornak, A.S., Rapacz, A. (2001). Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
10.Niezgoda, A., Zmyślony P. (2006). Popyt turystyczny: uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
11.Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Rembeza, J., Klonowska-Matynia, M., Radlińska, K. (2015). Regionalne zróżnicowanie sezonowości bezrobocia w Polsce, Niemczech i Hiszpanii. Studia Prawno-Ekonomiczne, 44, 367–379.
13.Sarnowski, E., Kirejczy, J. (2007). Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Warszawa: Wydawnictwo Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
14.Vanhover, N. (2005). The Economics of Tourism Destinations. Amsterdam: Elsevier.