Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-30
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Strategie logistyki dla przedsiębiorstw rolniczych na bazie koncepcji LSR – case study

Autorzy: Karol Wajszczuk
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: strategia logistyki koncepcja LSR przedsiębiorstwa rolnicze
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (351-362)
Klasyfikacja JEL: Q50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w wybranych przedsiębiorstwach rolniczych w celu identyfi kacji stosowanych strategii logistyki uwzględniających ideę koncepcji LSR. Badania przeprowadzono w fi rmie Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o. (FFPD), specjalizującej się w uprawie ziemniaków i sadzeniaków na skalę przemysłową, oraz w kilku rodzinnych przedsiębiorstwach rolniczych na terenie Wielkopolski. W badaniach zastosowano zaadaptowaną dla przedsiębiorstw rolniczych metodykę pomiaru zrównoważenia logistyki uwzględniającą pięć głównych obszarów koncepcji LSR. Są to: społeczna odpowiedzialność w sferze zakupów, zrównoważony transport, zrównoważenie w sferze procesu pakowania, zrównoważenie w sferze magazynowania oraz logistyka zwrotna. Wyniki badań wykazały znaczny stopień wdrożenia koncepcji LSR w przedsiębiorstwie FFPD w przeciwieństwie do przedsiębiorstw rodzinnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Carter, C.R., Jennings, M.M. (2002). Logistics Social Responsibility: An Integrative Framework. Journal of Business Logistics, 23 (1), 145–180.
2.Carter, C.R., Jennings, M.M. (2004). The Role of Purchasing in Corporate Social Responsibility: A Structural Equation Analysis. Journal of Business Logistics, 25 (1), 145–186.
3.Ciliberti, F., Pontrandolfo, P., Scozzi, B. (2008). Logistics Social Responsibility: Standard Adoption and Practices in Italian Companies. International Journal of Production Economics, 113, 88–106.
4.Iakovou, E., Vlachos, D., Achillas, Ch., Anastasiadis, F. (2014). Design of Sustainable Supply Chains for the Agrifood Sector: A Holistic Research Framework. Agric Eng Int: CIGR Journal, Special Issue: Agri-food and biomass supply chains, 1–10.
5.Murphy, P.R., Poist, R.F. (2002). Socially Responsible Logistics: An Exploratory Study. Transportation Journal, 41 (4), 23–35.
6.Robinson, J. (2004). Squaring the Circle? Some Thoughts on the Idea of Sustainable Development. Ecological Economics, 48 (4), 369–384.
7.Wajszczuk, K. (2016a). Metodyka pomiaru zrównoważenia logistyki dla przedsiębiorstw sektora gospodarki żywnościowej na bazie koncepcji LSR – ujęcie procesowe. W: Zarządzanie procesami w teorii i praktyce (w druku).
8.Wajszczuk, K. (2016b). The Role and Importance of Logistics in Agri-Food Supply Chains: An Overview of Empirical Findings. Logistics and Transport, 2 (30), 47–55.
9.World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. New York: Oxford University Press.