Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
ZNACZENIE BODŹCÓW CENOWYCH DLA EFEKTÓW MIGRACJI KLIENTÓW DO KANAŁU INTERNETOWEGO

Autorzy: Ilona Bondos
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: cena zachęty cenowe migracja międzykanałowa dystrybucja usług obsługa pozakupowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (113-124)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badania ilościowego opartego na podejściu scenariuszowym – scenariusze dotyczą strategii migracji klientów do kanału internetowego opartej na zachętach i karach. Celem publikacji jest ocena znaczenia bodźców cenowych w procesie adaptacji przez konsumentów do nowych warunków korzystania z usługi telekomunikacyjnej – zapewnienia pomocy technicznej w kanale internetowym. Pytanie kluczowe dotyczy wpływu zachęt cenowych na postawę względem usługodawcy (intencję zakupu usług, opór, postrzeganą swobodę decyzji oraz rekomendowanie oferty). Pierwsza część artykułu stanowi tło teoretyczne do wyników badań. W końcowej części artykułu sformułowano wnioski oraz praktyczne implikacje.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bansal, H.S., Taylor, S.F., James, Y.S. (2005). ‘Migrating’ to New Service Providers: Toward a Unifying Framework of Consumers’ Switching Behaviors. Journal of the Academy of Marketing Science, 33 (1), 96–115.
2.Blut, M., Beatty, S.E., Evanschitzky, H., Brock, Ch. (2014). The Impact of Service Characteristics on the Switching Costs–Customer Loyalty Link. Journal of Retailing, 90 (2), 275–290.
3.Burnham, T.A., Frels, J.K., Mahajan, V. (2003). Consumer Switching Costs: A Typology, Antecedents, and Consequences. Journal of the Academy of Marketing Science, 31, 109–126.
4.Dogan, K. (2010). Consumer Effort in Promotional Incentives. Decision Sciences, 41 (4), 755–785.
5.Guzek, E., Ślązak, E. (2012). Innowacyjna bankowość internetowa. Bank Web 2.0. Warszawa: Ofi cyna a Wolters Kluwer business.
6.Herhausen, D., Schulten, M., Schögel, M. (2009). The Impact of Steering Measures on Customer Channel Migration and Customer Satisfaction. W: Marketing Theory and Aplications. AMA Winter Educators’ Conference. Tampa, USA.
7.Kim, B.D., Shi, M., Srinivasan, K. (2001). Reward Programs and Tacit Collusion. Marketing Science, 20 (2), 99–120.
8.Lipowski, M., Bondos, I. (2016). Omnikanałowość – czy rynek zweryfi kuje koncepcję teoretyczną? Organizacja i Zarządzanie, 1 (33), 71–82.
9.Lipowski, M. (2016). Multikanałowość dystrybucji usług w gospodarce sieciowej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
10.Myers, J., Pickersgill, A., Van Metre, E. (2004). Steering Customers to the Right Channels. McKinsey Quarterly, 4, 36–47.
11.Neslin, S.A., Grewal, D., Leghorn, R., Shankar, V., Teerling, M.L., Thomas, J.S., Verhoef, P.C. (2006). Challenges and Opportunities in Multichannel Customer Management. Journal of Service Research, 9 (2), 95–112.
12.Neslin, S.A., Shankar, V. (2009). Key Issues in Multichannel Customer Management: Current Knowledge and Future Directions. Journal of Interactive Marketing, 23 (1), 70–81.
13.Pick, D. (2014). “Switching is Easy” – Service Firm Communications to Encourage Customer Switching. Journal of Retailing and Consumer Services, 21, 502–509.
14.Pick, D., Eisend, M. (2014). Buyers’ Perceived Switching Costs and Switching: A Aeta-analytic Assessment of Their Antecedents. Journal of the Academy of Marketing Science, 42 (2), 186–204.
15.Pookulangara, S., Natesan, P. (2010). Examining Consumers’ Channel-migration Intention Utilizing Theory of Planned Behavior: A Multigroup Analysis. International Journal of Electronic Commerce Studies, 1 (2), 97–116.
16.San-Martín, S., Prodanova, J., Jiménez, N. (2015). The Impact of Age in the Generation of Satisfaction and WOM in Mobile Shopping. Journal of Retailing and Consumer Services, 23, 1–8.
17.Szmigielska, B.,Wolski, K., Jaszczak, A. (2012). Modele wyjaśniające zachowania użytkowników internetu. E-mentor, 3 (45). Pobrane z: http://www.e-mentor.edu.pl.
18.Thoma, J., Sullivan, U.Y. (2005). Managing Marketing Communications with Multichannel Customers. Journal of Marketing, 69 (4), 239–251.
19.Toelle, S. (2011). The Factors Affecting the Redemption of Credit Card Reward Points in Indonesia. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 5 (5), 110–120.
20.Trampe, D., Konuş, U., Verhoef, P.C. (2014). Customer Responses to Channel Migration Strategies Toward the E-channel. Journal of Interactive Marketing, 28, 257–270.
21.Yang, K., Li, X., Kim, HJ., Kim, Y.H. (2015). Social Shopping Website Quality Attributes Increasing Consumer Participation, Positive eWOM, and Co-shopping: The Reciprocating Role of Participation. Journal of Retailing and Consumer Services, 24, 1–9.
22.Zielke, S. (2010), How Price Image Dimensions Infl uence Shopping Intentions for Different Store Formats. European Journal of Marketing, 44 ( 6), 748–770.