Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Ocena e-sklepów funkcjonujących w branży turystycznej

Autorzy: Barbara Mróz-Gorgoń
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Grzegorz Szymański
Politechnika Łódzka
Słowa kluczowe: e-commerce e-klient branża turystyczna handel internetowy
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (231-241)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój handlu elektronicznego w Polsce wpływa na wszystkie branże, w tym także na turystykę. Globalizacja, starzenie się społeczeństwa oraz rozwój technologii stwarzają nowe możliwości w aspekcie wypoczynku. Coraz więcej biur podróży i innych serwisów internetowych oferuje swoje usługi w cyfrowej przestrzeni handlu internetowego. Klienci tradycyjnych punktów sprzedaży nieznacznie niżej od e-klientów oceniają ogólne zadowolenie z obsługi, szybkości realizacji zamówienia oraz łatwości wyszukiwania informacji. Natomiast istotne różnice występują w ocenie cen ofert turystycznych – klienci wykorzystujący internet uzyskują niższe koszty w porównaniu z poszukującymi ofert w tradycyjnych punktach sprzedaży. Celem niniejszego opracowania jest ocena stopnia zadowolenia klientów ze współczesnych fi rm funkcjonujących w branży turystycznej w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartczak, K. (2016). Bariery rozwojowe handlu elektronicznego. Wrocław: Exante.
2.Buhalis, D. (2003). eTourism. Information Technology for Strategic Tourism Management. New York: Prentice Hall.
3.Byszewska-Dawidek, M. (2015). Analiza sytuacji biur podróży na rynku polskim. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 3 (45), 119–132.
4.Gemius (2015). E-commerce w Polsce 2015 Gemius dla e-Commerce Polska. Pobrane z: https://www.gemius.pl/fi les/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf.
5.GUS (2015). Ludność w wieku 60 – struktura demografi czna i zdrowie. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-w-wieku-60-struktura-demograficzna-i-zdrowie,24,1.html.
6.Hartman, A., Sifonis, J., Kador, J. (2001). E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Warszawa: K.E. Liber.
7.Kotler, Ph., Amstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
8.Kowalczyk-Anioł, J. (2012). Tendencje rozwoju turystyki polskiej młodzieży pokolenia Y. Turyzm, 22 (2), 15–21.
9.Opiniac (2016). Badanie panelowe ROPO, Preferencje i zachowania konsumentów w środowisku omnichannel. Pobrane z: http://go.opiniac.com/ropo2016m.
10.Polasik, M., Piotrowski, D. (2016). Payment Innovations in Poland: The Role of Payment Services in the Strategies of Commercial Banks. Ekonomia i Prawo, 15 (1), 73–101.
11.Pomykalski, A., Blażlak, R. (2014). Współczesne tendencje zarządzania organizacjami poprzez innowacje. Studia Ekonomiczne, 183, cz. 2, 141–150.
12.Sociomatic (2016). Barometr e-commerce 2016. Pobrane z: www.sociomantic.pl/barometre-commerce-2016.
13.Szymański, G. (2015). Rozwój internetowych zakupów grupowych. Marketing Przyszłości. Trendy, Strategie, Instrumenty, 39, 181–192.
14.Szymański, G. (2013). Bariery rozwoju handlu internetowego na obszarach wiejskich w Polsce. Europa Regionum, XVII, 389–403.
15.Thulani, D., Chitura, T., Langton, R. (2010). Electronic Commerce Benefi ts and Adoption Barriers in Small and Medium Enterprises in Gweru, Zimbabwe. Journal of Internet Banking and Commerce, 15, 1–17.
16.Tłoczyński, D. (2013). Kierunki rozwoju transportu lotniczego. Studia Ekonomiczne, 143, 381–398.
17.Wielki, J. (2000). Elektroniczny marketing poprzez Internet. Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.