Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Wartość dla klienta wielokanałowego czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa

Autorzy: Lech Nieżurawski
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Bożena Pawłowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: wartość dla klienta dystrybucja wielokanałowa rozwój przedsiębiorstwa
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (243-256)
Klasyfikacja JEL: L14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój przedsiębiorstwa ma ścisły związek z dobrze przemyślaną, efektywną i realistyczną strategią biznesową, którą udało się skutecznie wcielić w życie. Aktualnie przedsiębiorstwa w „dobie internetu” stoją przed wyzwaniem wielokanałowości dystrybucji, jak i wielokanałowości samego klienta. Szczególnie cenną wartością dla klienta stały się większe możliwość zakupu, często z pominięciem sprzedaży tradycyjnej. Można stwierdzić, iż klientom powszechnie korzystającym z komputerów i urządzeń mobilnych przestały wystarczać doświadczenia w sklepach tradycyjnych i coraz częściej preferują zakupy online. Celem artykułu jest próba wskazania wartości dla klienta w tradycyjnym i internetowym kontakcie z przedsiębiorstwem. Wykorzystano sondaż diagnostyczny metodą ankiety bezpośredniej. W badaniu wzięło udział 80 respondentów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.
2.Dobiegała-Korona, B., Doligalski, T. (2011). Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce. Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza SGH.
3.Drzazga, M. (2015). Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego prowadzących sprzedaż wielokanałową. Studia i Prace WNEiZ, 39 (2), 89–98.
4.Drzazga, M. (2012). Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
5.Kin-Dittmann, I. (2005). Rozwój nowych form prowadzenia e-biznesu. W: L. Olszewski (red.), Rozwój teorii i polityki funkcjonowania gospodarki rynkowej. Wybrane aspekty (s. 163–178). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
6.Kohli, A.K., Jaworski, B.J. (1990). Market Orientation: the Construct, Research Proposition and Managerial Impications. Journal of Marketing, 54 (April), 1–18.
7.Kumar, V. (2010). Zarządzanie wartością klienta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Lipowski, M. (2011). Zwyczaje dotyczące kupowania w Internecie. W: R. Mącik (red.), Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zachowania konsumentów – studium empiryczne (s. 109–110). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
9.Lipowski, M. (2013). Usability of Mobile Distribution Channel for Financial Services. Studia Ekonomiczne, 150, 170–179.
10.Mazurek-Łopacińska, K. (2002). Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
11.Merx, O. (2004). Multichannel Marketing Handbuch. Berlin: Springer Verlag.
12.Milo, S. (2016). Zakupowa podróż klienta – zachowania rynkowe klientów wielokanałowych. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. Lecha Nieżurawskiego. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.
13.Naver, J., Slater, S. (1990). Effect of a Market Orientation on Business Profitability. Journal of Marketing, 54, 20–35.
14.Neslin, S.A., Shankar, V. (2009) Key Issues in Multichannel Customer Management: Current Knowledge and Future Directions. Journal of Interactive Marketing, 23.