Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Recenzja [Urszula Jeruszka, Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2016]

Autorzy: Wojciech Jarecki
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2017
Liczba stron:4 (431-434)
Pobierz plik

Plik artykułu