Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Współpraca organizacyjna niezależnych podmiotów w sieci – rozwiązanie dla sprzedaży XXI wieku

Autorzy: Monika Pec
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wiesław Tereszko
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Słowa kluczowe: sieć przedsiębiorstw struktura sieciowa współpraca międzyorganizacyjne relacja międzyorganizacyjna
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (257-267)
Klasyfikacja JEL: O31 O32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przemysł motoryzacyjny jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Cechuje go najdłuższa historia rozwoju, sięgająca początków XX wieku. To właśnie rozwój tego sektora jest ściśle powiązany z rozwojem nauk o zarządzaniu. W artykule podjęto analizę rozwoju sektora patrząc na niego z perspektywy współpracy charakterystycznej dla sieci. Przeanalizowano główne czynniki wpływające na rozwój współpracy sieciowej w tym sektorze, zwracając uwagę na rozwój zarówno uczestnika, jak i całego sektora. Celem artykułu jest próba znalezienia najbardziej charakterystycznych elementów wpływających na rozwój sieci w sektorze motoryzacyjnym, celem pokazania możliwości wykorzystania w innych sektorach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czakon, W. (2015). Niepewność jako antecedencja nawiązywania współpracy sieciowej. Marketing i Rynek, 9, 89–97.
2.Grant, R.M. (2011). Współczesna analiza strategii. Warszawa: Ofi cyna Wolters Kluwer Business.
3.Horodecki, J. (2014). W fabryce Fiata Polacy produkują Fordy. Forbes. Pobrane z: http://auto.forbes.pl/jak-producenci-samochodow-wspolpracuja-ze-soba,artykuly,186200,1,1.html.
4.Kozarkiewicz, A. (2014). Modele współpracy międzyorganizacyjnej. W: M. Łada (red.), Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza (s. 13–34). Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Lachiewicz, S., Zakrzewska-Bielawska, A. (2012). Sieć przedsiębiorstw jako skuteczna forma organizacyjna w warunkach kryzysu gospodarczego. Management and Business Administration. Central Europe, 4, 34– 45.
6.Nogalski, B., Niewiadomski, P. (2015). Strategia sieci i przedsiębiorstw w sieci. „Wytworzyć czy kupić” – dylematy rozwoju współczesnych zakładów wytwórczych. Zarządzanie Strategiczne Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci. Prace Naukowe WWSZIP, 32 (2).
7.Obłój, K. (2014). Strategia organizacji. Warszawa: PWE.
8.Płoszajski, P., Mierzejewska B. (2007). Polubić chaos! E-mentor, 3 (20).
9.Sakakibara, M. (2002). Formation of R&D Consortia: Industry and Company Effects. Strategic Management Journal, 23 (11).
10.Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2015). Model współpracy międzyorganizacyjnej. Studium teoretyczne na przykładzie zarządzania bezpieczeństwie publicznym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 78 (1928), 407–419.
11.Urbanowska-Sojkin, E. (2015). Orientacja na ryzyko w procesie podejmowania decyzji strategicznych. Studia i Prace WNEiZ, 39 (4).
12.UWM (2013). Koopetycja – współczesne formy współpracy. Pobrane z: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/koopetycja-wspolczesna-forma-wspolpracy.
13.Woźniak-Sobczak, B. (2012). Stymulatory i destruktory tworzenia wartości przedsiębiorstw w przestrzeni sieciowej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 55.