Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Kreowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych

Autorzy: Dagna Siuda
Politechnika Łódzka

Magdalena Grębosz
Politechnika Łódzka
Słowa kluczowe: social media marka komunikacja marketingowa wirtualne społeczności marek
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (307-316)
Klasyfikacja JEL: M16 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono możliwości kreowania wizerunku marki w mediach społecznościowych. Omówiono wybrane metody komunikacji marketingowej oferowane przez media społecznościowe, wykorzystywane przez firmy do budowania i wzmacniania wizerunku marki. W artykule dokonano przeglądu literatury obcojęzycznej, wzbogaconej o polskie opracowania z zakresu teorii zarządzania marką i marketingu oraz analizę treści stron portali społecznościowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alexa (2016). Top sites. Pobrane z: http://www.alexa.com/topsites (24.08.2016).
2.Cova, B., Pace, S., Skålén, P. (2015). Firm-brand Community Value Co-creation as Alignment of Practices. European Journal of Marketing, 49 (3), 596–620.
3.Dębski, M. (2009). Kreowanie silnej marki. Warszawa: PWE.
4.Doyle, P. (2003). Marketing wartości. Warszawa: Wydawnictwo Felberg.
5.Gangadharbhatla, H. (2008). Facebook Me: Collective Self-esteem, Need to Belong, and Internet Self-efficacy as Predictors of the iGeneration’s Attitudes Toward Social Networking Sites. Journal of Interactive Advertising, 8 (2), 5–15.
6.Grębosz, M. (2013). Co-branding. Koncepcja i stosowanie. Łódź: Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej.
7.Grębosz, M., Siuda, D., Szymański, G. (2016). Social Media Marketing. Łódź: Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej.
8.Internet Live Stats (2016). Pobrane z: http://www.internetlivestats.com/internet-users (12.10.2016).
9.ITU (2009). Manual for Measuring ICT Access and Use by Households and Individuals. Geneva.
10.Kaplan, A.M., Haenlein, M. (2010). Users of the World, unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53 (1), 59–68.
11.Karvounis, N. (2015). 4 Gen Y Trends that Affect Your Practice. Journal of Financial Planning, 28 (3), 16–18.
12.Kaznowski, D. (2016). Social media – społeczny wymiar Internetu. W: J. Królewski, P. Sala (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Keller, K.L. (2011). Strategiczne zarządzanie marką. Warszawa: Ofi cyna a Wolters Kluwer business.
14.Kotler, Ph., Keller, K.L. (2013). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
15.Kozak, A., Gózik, A., Trojanowska, A. (2006). Wpływ wizerunku marki na postrzeganie cech jej użytkownika. Marketing i Rynek, 2, 21.
16.McMillan, D.W., Chavis, D.M. (1986). Sense of Community: A Defi nition and Theory. Journal of Community Psychology, 14 (1), 6–23.
17.Moroz, M. (2013). Efekty budowania wizerunku marki poprzez serwisy społecznościowe – badanie opinii internautów pokolenia Y. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 157, 123–132.
18.Odyseja Public Relations (2015). Milenials: cechy pokolenia Y. Pobrane z: http://www.brief.pl/artykul,2501,milenials_cechy_pokolenia_y.html (10.10.2016).
19.Styś-Hajdas, M. (2006). Archetyp dla marki: świętoszek czy buntownik? Marketing w Praktyce, 12, 74–76.
20.Sarason, S.B. (1974). The Psychological Sense of Community: Prospects for a Community Psychology. San Francisco: Jossey-Bass.
21.Sarason, S.B. (1986). Commentary: The Emergence of a Conceptual Center. Journal of Community Psychology, 14 (4), 405–407.
22.Smektała, T. (2006). Public Relations w Internecie. Wrocław: Wydawnictwo Astrum. Woisetschläger, D.M., Hartleb, V., Blut, M. (2008). How to Make Brand Communities Work: Antecedents and Consequences of Consumer Participation. Journal of Relationship Marketing, 7 (3), 237–256.