Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-32
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Kompetencje menedżerów w zrównoważonej organizacji

Autorzy: Barbara Wyrzykowska
SGGW w Warszawie

Aleksandra Zaleśna
Szkoła Jańskiego w Łomży
Słowa kluczowe: zrównoważona organizacja zrównoważony rozwój menedżerowie kompetencje
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (373-382)
Klasyfikacja JEL: M12 M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W obliczu narastających problemów ekologicznych i społecznych kierownicy organizacji są predysponowani do skutecznego i efektywnego kierowania fi rmą, mając na uwadze równoważenie potrzeb międzypokoleniowych. W opracowaniu zaproponowano model kompetencji menedżerów, który obejmuje kompetencje potrzebne z punktu widzenia realizacji celów w zrównoważonej organizacji. Opracowanie oparto na źródłach wtórnych, wykorzystując metodę desk research oraz doświadczenia i przemyślenia własne autorek.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bansal, P. (2002). The Corporate Challenges of Sustainable Development. Academy of Management Executive, 16 (2), 122–131.
2.Bosch, G. (2010). System zarządzania zrównoważonym rozwojem. W: Kronenberg J., Bergier T (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Kraków: Fundacja Sendzimira.
3.Brzozowski, T. (2013). Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako fundamenty nowego modelu biznesowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 288, 11–21.
4.Cardona, P., Garcia-Lombardia, P. (2005). How to Develop Leadership Competencies.
5.Pamplona: Eunsa. Polskie wydanie: (2010) Jak rozwijać kompetencje przywódcze. Kraków: Wydawnictwo M.
6.Dyllick, T., Hockerts, K. (2002). Beyond the Business Case for Corporate Sustainability. Business Strategy and Environment, 11 (2), 130–141.
7.Grudzewski, W.M., Hejduk I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2010). Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Warszawa: Poltext.
8.Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2011). Sustainable entrprise (przedsiębiorstwo przyszłości) – odpowiedzią na kryzys ekonomiczny. W: I.K. Hejduk (red.), Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny. Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ.
9.Hart, S.L., Milstein, M.B. (2003). Creating Sustainable Value. Academy of Management Executive, 17 (2), 56–69.
10.Nasza wspólna przyszłość (1991). Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju pod kierunkiem G.H. Brundtland. Warszawa: PWE.
11.Pabian, A. (2011), Sustainable personnel – pracownicy przedsiębiorstwa przyszłości. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 13–14.
12.Pfeffer, J. (2010). Building Sustainable Organizations: The Human Factor. Academy of Management Perspective, 24 (1), 34–45.
13.Przychodzeń J., Przychodzeń W. Edukacja menedżerów jako warunek skutecznej implementacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w działalność biznesową. Pobrane z: http://docplayer.pl/7503774 (19.12.2016).
14.Shrivastava, P., Hart, S.L. (1995). Creating Sustainable Corporations. Business Strategy and the Environment, 4 (3), 154–165.
15.Spreitzer, G., Porath, C.L., Gibson, C.B. (2012). Toward Human Sustainability: How to Enable More Thriving at Work. Organizational Dynamics, 41 (2), 155–162.
16.Wesselink R., Blok V., Van Leur S., Lans T., Dentoni D. (2015). Individual Competencies for Managers Engaged in Corporate Sustainable Development Practices. Journal of Cleaner Production.
17.Wiek, A., Withycombe, L., Redman, C.L. (2011). Key Competencies in Sustainability: A Reference Framework for Academic Program Development. Sustainability Science, 6 (2), 203–218.
18.Willard, M., Wiedmeyer, C., Flint R.W., Weedon J.S., Woodward R., Feldman I., Edwards M. (2010). The Sustainability Professional: 2010 Competency Survey Report. International Society of Sustainability Professionals.