Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-34
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jako wskaźnik innowacyjności przedsiębiorstw

Autorzy: Agnieszka Zielińska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Słowa kluczowe: Centrum Badawczo-Rozwojowe prace badawczo-rozwojowe środki Unii Europejskiej fi nanse przedsiębiorstwa
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (395-406)
Klasyfikacja JEL: M21 O23 O32 O35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule opisano w kilku aspektach realizowanie przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych. W pierwszej kolejności odwołano się do aktów prawnych, które definiują prace badawczo-rozwojowe, określają ich rodzaje oraz zakres. Następnie odniesiono się do pojęcia Centrum Badawczo-Rozwojowego, ponieważ w podejściu biznesowym jest ono stosowane częściej i szerzej niż w ujęciu formalno-prawnym. Część analiz poświęcono aktualnej dystrybucji środków finansowych Unii Europejskiej przeznaczanych na tworzenie i rozbudowę infrastruktury Centrum Badawczo-Rozwojowym. Zaakcentowano jednocześnie duży wpływ tych środków na obecną sytuację, co bardzo dobrze odzwierciedlają dane statystyczne. Ostatnia część artykułu wskazuje na przyczyny i skutki podejmowania decyzji o realizacji prac badawczo-rozwojowych oraz ich wpływ na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bolonek, R. (2016). Rozwój gospodarczy Polski w kontekście zmian instytucjonalnych sektora badawczo-rozwojowego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46 (2), 269–288.
2.Borowiecki, R., Kusio, T. (2016). Determinanty rozwoju innowacyjności sektora MSP. Organizacja i Kierowanie, 3, 11–24.
3.Opłacalność inwestowania w badania i rozwój (2015). Raport opracowany przez ekspertów PwC przy współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Warszawa.
4.Podwysocka, A. (2015). Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce w latach 2000–2012 na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 42 (1), 9–20.
5.Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2015). Warszawa.
6.Ustawa z dnia 25 września 2015o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności opracowana na podstawie Dz.U. 2015, poz. 14767, 2016, poz. 1311.
7.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Dz.U. nr 96, poz. 615.
8.Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Dz.U. 2015, poz. 1710.
9.Wojnicka-Sycz, E. (2016). Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna przedsiębiorstw jako czynnik sukcesu na rynkach zagranicznych. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 14 (2, cz. 1), 471–481.