Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
PROBLEMY SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM OUTSOURCINGU

Autorzy: Katarzyna Grondys
Politechnika Częstochowska

Marta Kadłubek
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: outsourcing zarządzanie projektem planowanie myślenie projektowe
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (21-32)
Klasyfikacja JEL: M29 O22
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednym z przedsięwzięć, które zwiększa wartość rynkową i konkurencyjność podmiotu, jest outsourcing. Jednakże wiele kontaktów outsourcingowych kończy się niepowodzeniem, którego źródło leży głównie w niejasno sprecyzowanych potrzebach i oczekiwaniachzleceniodawcy – wiele przyczyn zerwania współpracy dotyczy właśnie początkowej jej fazy. Oznacza to, że etap przygotowania stanowi kluczową determinantę sukcesu w przypadku stosowania outsourcingu, dlatego też etap ten wymaga najwięcej uwagi i wysiłku od obustron umowy. W artykule omówiono wdrażanie współpracy z punktu widzenia zarządzania projektem, zwracając szczególną uwagę na jego inicjację. W tym kontekście zaprezentowano narzędzie wspierające decyzję o outsourcingu, którego budowa bierze pod uwagę najczęściejdotychczas popełniane błędy podczas zawiązywania kontraktu, standardy zarządzania projektem oraz podstawy zarządzania zmianami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ahn L. 10 Rules of Highly Successful Project Management. Pobrane z: https://www.projectsmart.co.uk/10-rules- of-highly- successful-project-management.php (14.09.2016).
2.Barrett K., Misiaszek S. (2007). Suggestions for Effective Outsourcing. WPI, May.
3.Brzozowska, A., Starostka-Patyk, M. (2010). Determinants of Outsourcing Process. Freiberger Forschungshefte. D 238 Wirtschaftswissenschaften.
4.Budzyńska, K. (2014). Wpływ outsourcingu na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16 (5).
5.Chou, S.W., Techatassanasoontorn, A.A., Hung, I.H. (2015). Understanding Commitment in Business Process Outsourcing Relationships. Information & Management, 52, 30–43.
6.Ciesielska, D., Radło, M. J. (red.) (2014). Outsourcing w praktyce. Warszawa: POLTEX.
7.Court, R. (2016). An Introduction to the PRINCE2 Project Methodology by Ruth Court from FTC Kaplan. Pobrane z: http://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/PRINCE2_P5_article.pdf, 2006 (17.09.2016).
8.Deloitte (2014). Deloitte’s 2014. Global Outsourcing and Insourcing Survey. Pobrane z: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/strategy/us-2014-global-outsourcing-insourcing-survey-report-123114.pdf (15.12.2016).
9.Duncan, W. (1996). A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMI Standards Committee.
10.Gunasekaran, A., Irani, Z., Choy, K., Filippi, L., Papadopoulos, T. (2015). Performance Measures and Metrics in Outsourcing Decisions: A Review for Research and Applications. International Journal of Production Economics, 161, 153–166.
11.Kisielnicki, J. (2011). Zarządzanie projektami. Ludzie – procedury – wyniki. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
12.Kurtyka, M., Roth, G.(2013). Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania. Warszawa: CeDeWu.
13.Lemańska-Majdzik, A. (2003). Outsourcing jako przejaw przedsiębiorczości. W: Zbigniew Warzoch (red.), Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
14.Majchrzak, J. (2002), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
15.Majetun, M. (2009). Kryteria wyboru dostawcy outsourcingowego. W: J. Rokita, W. Czakon, A. Samborski (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
16.Preus, A. (2012). Jakość a outsourcing procesów w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wiedza i Praktyka.
17.Project Management Methodology & Step-by-Step Guide to Managing Successful Projects. Pobrane z: https://www.chandleraz.gov/content/pm000pmmethodologygde.pdf (12.09.2016).
18.Raport Roczny 2015. Outsourcing Stars 2015. Pro Progressio Foundation. Pobrane z: http://www.proprogressio.pl/pl/fundacja/badania-i-raporty.html?nrstr=2 (15.12.2016).
19.Ruby, P.L., Daekwan K. (2010). Implications of Service Processes Outsourcing on Firm Value. Industrial Marketing Management, 39.
20.Świętoniowska, J. (2015). Podejście kontekstowe w zarządzaniu projektami. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 216.
21.Vitasek, K., Ledyard, M., Manrodt, K.(2011). Zaangażowany outsourcing. Pięć zasad, które zmienią oblicze outsourcingu. Warszawa: MT Biznes.
22.Wendt, R. (2010). Zarządzanie zmianą w polskiej fi rmie. Warszawa: Dom Wydawniczy Zacharek.
23.Wiatr, T. (2013). Zarządzanie przedsięwzięciami – wchłanianie wiedzy i doświadczeń. Konferencja „Project Management, Profesjonalizm”. Jelenia Góra: Stowarzyszenie Project Management Polska.