Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.48/2-29
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 48/2 2017
Znaczenie strategicznego przywództwa we wdrażaniu strategii organizacji

Autorzy: Malwina Szarek
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: strategiczne przywództwo zarządzanie strategiczne top management middle management
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (339-349)
Klasyfikacja JEL: L25 M14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto tematykę barier skutecznego wdrażania strategii oraz – w tym kontekście – znaczenia strategicznego przywództwa w zarządzaniu współczesną organizacją. Skupiono się na relacji pomiędzy menedżerami najwyższego szczebla (top management – TM) a menedżerami średniego szczebla (middle management – MM). Podkreślono znaczenie interakcji zachodzących między TMT i MM na proces zarządzania strategicznego. Do napisania artykułu wykorzystano analizę literatury i wyniki badań wtórnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Avery, G.C. (2009). Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków. Warszawa: PWE.
2.Balanced Scorecard Statistics. Pobrane z: http://www.valuecreationgroup.com/balanced_scorecard_statistics.htm (28.07.2016).
3.Beer, M., Eisenstat, R.A. (2000). The Silent Killers of Strategy Implementation and Learning. Sloan Management Review, 41 (4), 29–40.
4.Grzesik, K. (2011). Wpływ przywództwa strategicznego na trwałość i rozwój przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 219, 88–95.
5.Hrebiniak, L.G. (2008). Making Strategy Work. Leading Effective Execution and Change. Pearson Education.
6.Jooste, C., Fourie, B. (2009). The Role of Strategic Leadership in Effective Strategy Implementation: Perceptions of South African Strategic Leaders. Southern African Business Review, 13 (3), 51–68.
7.Kaleta, A. (2013). Realizacja strategii. Warszawa: PWE.
8.Kozłowski, R. (2015). Myślenie strategiczne i strategiczne przywództwo. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 229, 57–65.
9.Koźmiński, A.K. (2013). Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne. Warszawa: Poltext. Koźmiński, A.K., Nogalski, B., Szpaderski, A. (red.) (2011). Wprowadzenie. Master of Business Administration, 3 (110), 3–8.
10.Kraśnicka, T. (red.) (2010). Przywództwo a konkurencyjność organizacji przedsiębiorczych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
11.Kuyvenhoven, R., Buss, C.W. (2011). A Normative View of the Role of Middle Management in the Implementation of Strategic Change. Journal of Management & Marketing Research, 8, 1–14.
12.Marcella, A.R., Njanja, L., Ochieng, I. (2012). The Role of Strategic Leadership during Change. KCA Journal of Business Management, 4 (1), 48–58.
13.Polowczyk, J. (2011). Przywództwo strategiczne w świetle osiągnięć psychologii. Przegląd Organizacji, 1, 3–7.
14.Raes, A., Heijltjes, M.G., Glunk, U., Roe, R.A. (2011). The Interface of the Top Management Team and Middle Managers: A Process Model. Academy of Management Review, 36 (1), 102–126.
15.Rajasekar, J. (2014). Factors Affecting Effective Strategy Implementation in a Service Industry: A Study of Electricity Distribution Companies in the Sultanate of Oman. International Journal of Business and Social Science, 5 (9/1), 169–183.
16.Rowe, G., Nejad, H. (2009). Strategic Leadership: Short-therm Stability and Long-term Viability. Ivey Business Journal, 73 (5), 2–6.
17.Sajdak, M. (2014). Przywództwo strategiczne jako wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 366, 460–469.
18.Schoemaker, P., Krupp, S., Howland, S. (2014). Strategiczne przywództwo: niezbędne umiejętności. Raport specjalny Harward Business Review Polska Strategiczne przywództwo 2.0.
19.Wołczek, P. (2014). Pięć kluczowych problemów wdrażania strategii w świetle wyników badań empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 366, 593–604.