Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2018.51-36
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (51) 2018
Pasywne i aktywne formy zwalczania bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej

Autorzy: Maja Skiba
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania

Sylwia Placzyńska
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: bezrobocie zasoby ludzkie polityka zatrudnienia zrównoważony rynek polityka społeczna
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:11 (375-385)
Klasyfikacja JEL: J20 J21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednym z niezwykle ważnych obszarów działania państwa jest zwalczanie negatywnych skutków bezrobocia. Rozmiary oraz konsekwencje bezrobocia sprawiają, iż znajduje się ono od wielu lat w centrum zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Głównym celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób państwa należące do Unii Europejskiej, w tym także Polska, działają, aby eliminować bezrobocie. Opracowanie przedstawia różnorodność stosowanych pasywnych oraz aktywnych form zwalczania bezrobocia oraz ukazuje, jak podjęte działania wpływają na wielkość bezrobocia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bell, D.N.F., Blanchflower, D.G. (2009). What should be done about rising unemploymentin the UK? Bonn: The Institute for the Study of Labor (IZA).
2.Buiskool, B.-J., Broek, S., Dente, G. (2016) The social and employment situation in the Netherlands and outlook on the Dutch EU presidency 2016. Brussels: European Parliament.
3.Hendeliowitz, J. (2008). Danish employment policy national target setting, Regional performance management and local delivery. Roskilde: The Danish National Labour Market Authority.
4.Hess, A. (2007). Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Kraków: Wyd. UJ.
5.Jantoń-Drozdowska, E., Stępiński, M. (2014). Formy aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w kontekście strategii Europa 2020. Prace Naukowe Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu, 348, 112–122.
6.Kancelaria Senatu (2012). Programy walki z bezrobociem na poziomie Unii Europejskiej i w wybranych państwach – Polsce, Finlandii, Irlandii i Niemczech. Pobrane z: http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/28/plik/ot-610_internet.pdf (14.12.2017).
7.Marciniak, S. (2013). Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Mlonek, K. (1992). Tradycja badań bezrobocia w Polsce – zagadnienia metodologiczne. Wiadomości Statystyczne, 6, 1–6.
9.Nazarczuk, J. (2015). Kryzys gospodarczy a zróżnicowanie regionalne w UE. Prace Naukowe Uniwersytety Ekonomicznego we Wrocławiu, 380, 50–59.
10.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 21.04.2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
11.OECD (2013). Mental health and work Denmark. Paris: OECD.
12.Sarnecki, P. (2013). Ustroje konstytucyjne państw współczesnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
13.Solak, A. (2010). Problematyka pracy i bezrobocia w kontekście funkcjonowania rodziny. Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
14.Staszewska, E. (2012). Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu. Warszawa: Wolters Kluwer.
15.Szaban, J. (2013). Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
16.Wet van 9 oktober 2003, houdendevaststelling van een wet inzakeondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstanddoorgemeenten.
17.Włudyka, T., Smaga, M. (2012). Instytucje gospodarki rynkowej. Warszawa: Wolters Kluwer.