Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 1978
Rola budżetów terenowych w realizacji ustawowych zadań rad narodowych

Autorzy: Eugeniusz Tegler
Rok wydania:1978
Liczba stron:13 (101-113)