Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.42-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (42) 2016
Odpady motoryzacyjne – zagrożenie, odzysk i recykling

Autorzy: Eugeniusz Mazur
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: odpady motoryzacyjne środowisko recykling ekologia
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (79-88)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule omówiono rodzaje odpadów motoryzacyjnych (płynnych i stałych) oraz ich wpływ na środowisko oraz możliwości recyklingu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bystroń, M. (2005). Gospodarka akumulatorami kwasowo-ołowiowymi w Polsce. Recykling 4.
2.Kubiak, P. (2006). Filtry olejowe – źródło olejów przepracowanych. Recykling 2.
3.Mazur, E. (1988). Transport a ochrona środowiska. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
4.Mazur, E. (1994). Transport a środowisko przyrodnicze. Kraków: Wydawnictwo PAN.
5.Mazur, E. (1999). Słownik ekologii i ochrony środowiska. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
6.Mazur, E. (2008). Gospodarka a środowisko przyrodnicze. Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
7.Podniadło, A. (2002). Paliwa, oleje i smary w ekologicznej eksploatacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
8.Prasiewicz, W., Pyskło, L. (2006). Guma w samochodach – odzysk i recykling. Recykling 3.
9.Rocznik statystyczny. (2010). Warszawa: GUS.
10.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001, Nr 112, poz. 1206).
11.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628).
12.Zwierzycki, W. (1998). Paliwa, oleje, motoryzacyjne płyny eksploatacyjne, Radom: Instytut Technologii Eksploatacyjnej w Radomiu.