Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 43.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Odpady motoryzacyjne – zagrożenie, odzysk i recykling
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (42) 2016 2016 Przejdź
2. Środowisko przyrodnicze obszarów wiejskich – czynnik konkurencyjności czy bariera ograniczająca rozwój?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Przejdź
3. Oddziaływanie miasta na środowisko naturalne w kontekście rozwoju zrównoważonego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
4. W poszukiwaniu miar efektywności inwestycji na rzecz środowiska
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
5. Zrównoważona produkcja w przedsiębiorstwach branży mleczarskie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
6. Środowiskowe uwarunkowania jakości życia w powiatach województwa zachodniopomorskiego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
7. KONSUMENCI I KONSUMPCJA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
8. INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE ZACHOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
9. Warunki środowiska naturalnego jako determinanta lokalizacji gospodarstw agroturystycznych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
10. Rola środowiskowych uwarunkowań gospodarowania nieruchomościami w miastach uzdrowiskowych na przykładzie Kołobrzegu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/1 2016 2016 Przejdź
11. Aspekty środowiskowe w raportach zintegrowanych wybranych grup kapitałowych – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
12. Edukacja zdalna formą kształcenia ukierunkowanego na studenta
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
13. Problemy ekologiczne polskiego sektora rolno-spożywczego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/1 2017 2017 Przejdź
14. Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
15. Pomiar w rachunkowości finansowej wpływu przedsiębiorstwa na środowisko naturalne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
16. Identyfikacja kosztów środowiskowych w rachunku kosztów przedsiębiorstwa branży energetycznej – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
17. Pomiar negatywnego efektu zewnętrznego jako element decyzji o inwestowaniu w nieruchomości mieszkaniowe. Zarys problemu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
18. INSPIROWANA I SPONTANICZNA EDUKACJA KONEKTYWNA W INTERNETOWYM ŚRODOWISKU UCZENIA SIĘ
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Przejdź
19. Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięć budowlanych w środowisku wieloprojektowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
20. Przestrzenne zróżnicowanie kosztów realizacji zaktualizowanego programu wodno-środowiskowego kraju
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
21. Procedura Espoo w niemieckim porządku prawnym – zagadnienia węzłowe
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2017 (20) 2017 Przejdź
22. „Ekologiczne lotniska” – regulacje prawne w przedmiocie funkcjonowania pro-środowiskowej infrastruktury lotniczej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
23. PROBLEMATYKA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU NA ŚRODOWISKO W POLITYCE TRANSPORTOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ PO 2000 ROKU
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
24. Ecological Aspects of the Economic Recovery in the European Union After Real Economy Crisis 2008–2010
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Przejdź
25. Środowiskowe i społeczne efekty zastosowania chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
26. Reputacja firmy jako wartość w środowisku regionalnym – na przykładzie MSP województwa łódzkiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
27. „Spisek żarówkowy” – współczesny wymiar zaplanowanej nieprzydatności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Przejdź
28. Wpływ środowiska pracy spawacza na jego zdrowie i życie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
29. A meta-analysis of genetic and environmental factors impacting on obesity
(Acta Biologica)
No. 25 2018 Przejdź
30. Globalizacja a środowiskowe uwarunkowania jakości życia
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 16 (2018) 2018 Przejdź
31. First record of Thecacineta calix (Ciliophora: Suctoria) on harpacticoid copepod from Aegean Sea, Turkey
(Acta Biologica)
No. 26 2019 Przejdź
32. Biofilm and Quorum Sensing in Archaea
(Acta Biologica)
No. 26 2019 Przejdź
33. Somatic and F-specific bacteriophages in waters of the small, municipal Rusałka Lake in Szczecin
(Acta Biologica)
No. 26 2019 Przejdź
34. Wybrane zadania samorządu gminnego w Polsce w zakresie ochrony środowiska w kontekście integracji europejskiej
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Przejdź
35. Did the Sex Ratio at Birth Reflect Social and Economic Inequalities? The Pilot Study from the Poznań Province, 1875–1913
(Przeszłość Demograficzna Polski)
42, 2020 2020 Przejdź
36. Komunikacja jako narzędzie kształtowania relacji z dostawcami w systemie zarządzania środowiskowego
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (53) 2018 2018 Przejdź
37. Problem kwalifikacji przedsięwzięć na tle koncepcji prawnej ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
(Studia Administracyjne)
1(13)|2021 2021 Przejdź
38. Kapitałocen, ekologiczna ekonomia dewzrostu i filozofia Herberta Marcusego
(Analiza i Egzystencja)
59 (2022) 2022 Przejdź
39. Dorobek naukowy Henryka Lesińskiego na tle polskiej historiografii Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Przejdź
40. Profesor Henryk Lesiński jako organizator nauki i współtwórca szczecińskiego ośrodka akademickiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Przejdź
41. Udział organizacji ekologicznej w postępowaniu dotyczącym wzruszenia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
(Studia Administracyjne)
2(18)|2023 2023 Przejdź
42. Dezinformacja – definicja, zagrożenia, reakcja
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2023 (44) 2023 Przejdź
43. Rola czasopism naukowych w tworzeniu środowiska naukowego
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr jubileuszowy 2023 2024 Przejdź
Strona