Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Identyfikacja kosztów środowiskowych w rachunku kosztów przedsiębiorstwa branży energetycznej – wyniki badań

Autorzy: Aleksandra Ferens
Słowa kluczowe: nformacja środowiskowa koszty środowiskowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (245-253)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – koszty środowiskowe są istotnym elementem kosztów przedsiębiorstw branży energetycznej, w związku z czym istnieje konieczność identyfikacji, a następnie grupowania i prezentowania tych kosztów szerokiemu kręgowi odbiorców. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących możliwości identyfikacji kosztów środowiskowych w analizowanym przedsiębiorstwie branży energetycznej. Metodologia badania – w pracy wykorzystano analizę systemu informatycznego badanego przedsiębiorstwa pod kątem możliwości identyfikacji kosztów środowiskowych wraz z analizą otrzymanej od jednostki dokumentacji w tym zakresie. Wynik – stwierdzono, że w dotychczasowym modelu rachunku kosztów nie ma możliwości identyfikacji wszystkich kosztów środowiskowych, a informacje są rozproszone i ich bezpośrednie generowanie nie jest możliwe. Oryginalność/Wartość – przeprowadzone badania wykazały, iż dzięki odpowiedniej klasyfikacji kosztów środowiskowych, dostosowanej do specyfiki działania przedsiębiorstwa, jednostka osiągnie szereg korzyści wpływających na jej wynik finansowy i postrzeganie przez otoczenie
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ferens, A. (2016). Systematyka kosztów środowiskowych w przedsiębiorstwie w przedsiębiorstwie branży energe-tycznej dla celów decyzyjnych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 86 (142). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
2.Szadziewska, A. (2006). Koszty środowiskowe i ich ujęcie w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa. Prace i Materiały, 4. Gdańsk: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
3.Szadziewska, A. (2013). Raportowanie społecznej odpowiedzialności przez przedsiębiorstwa przemysłu spożyw-czego w Polsce. G. Borys, A. Janusz (red.). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-cławiu.
4.Dimitroff-Regatschnig, H., Schnitzer, H., Jasch, Ch. (2002). Manual for environmental cost accounting: Effects on the resource and energy efficiency of production. Paper provided by European Regional Science Association in its series ERSA, conference paper ersa ’98, s. 282.