Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/2 2015
Zrównoważona produkcja w przedsiębiorstwach branży mleczarskie

Autorzy: Barbara Hadryjańska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa mleczarskie zrównoważona produkcja ochrona środowiska działania prośrodowiskowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (215-226)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono działania prośrodowiskowe wdrażane w przedsiębiorstwach mleczarskich. Wpływają one na realizację koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju na poziomie mikroekonomicznym i przyczyniają się do zrównoważenia produkcji przetworów mleczarskich. W pracy scharakteryzowano te działania produkcyjne, które poprawiają parametry środowiskowe przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza atmosferycznego. Dane zaprezentowane w pracy są wynikiem badań naukowych wykonanych w branży mleczarskiej na terenie całego kraju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamus Ł., Podręcznik zrównoważonej produkcji OECD, www.zb.itb.pl/informator/podrecznik-zrownowazonej-produkcji-oecd (dostęp 15.04.2015).
2.Budny J., Turowski J., Pozwolenia zintegrowane – energia elektryczna, „Przegląd Mleczarski” 2005, nr 6.
3.Bednarski W., Oddziaływanie przemysłu mleczarskiego na środowisko, w: Mleczarstwo – zagadnienia wybrane, red. S. Ziajka, Wydawnictwo Art., Olsztyn 1997.
4.Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp 15.04.2015).
5.Kasztelan A., Wpływ przemysłu spożywczego na środowisko w Polsce, „Przemysł Spożywczy” 2012, t. 66.
6.Nowosielski R., Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
7.Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010.