Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Pomiar negatywnego efektu zewnętrznego jako element decyzji o inwestowaniu w nieruchomości mieszkaniowe. Zarys problemu

Autorzy: Michał Tymiński
Słowa kluczowe: środowisko efekt zewnętrzny osiedle mieszkalne model Cobba-Douglasa
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (157-165)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problematyka występowania niekorzystnych zmian środowiska przyrodniczego jest istotnym czynnikiem wpływającym na decyzje inwestycyjne. Analiza ich wpływu na decyzje o inwestowaniu w nieruchomości mieszkaniowe wymaga przede wszystkim identyfikacji efektu zewnętrznego oraz jego kwantyfikacji. W artykule przedstawiono kwestię wpływu niekorzystnych zmian na zamieszkiwanie w obszarach zurbanizowanych. Każdy podmiot gospodarczy jest zobowiązany do obrony ekologicznej czystości na obszarach zamieszkanych. W publikacji podjęto także zagadnienie możliwości optymalizacji negatywnego efektu zewnętrznego w aspekcie ekonomicznym. Zaprezentowano wybrane narzędzia umożliwiające skwantyfikowanie efektu zewnętrznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczewski, Z. (2011). Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
2.Bartosiewicz, S. (1980). Metody ekonometryczne. Przykłady i zadania Warszawa: PWE.
3.Boltiański, W.G. (1971). Matematyczne metody sterowania optymalnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
4.Dixie, A. (1980). Optimization in Economic Theory. Oxford University Press.
5.Fisher, D.E., Jordan, R.J. (2004) Security Analysis & Portfolio Management. New Jersey: Prentice Hall.
6.Foryś, I., Batóg, B. (2015). Badania aktywności deweloperów na polskim rynku mieszkaniowym z wykorzystaniem metody analogii czasowo-przestrzennych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1 (949), 71–88.
7.McLaney, E.J. (1977). Business finance theory and practice. London: Pitman Publishing.
8.Pilch, M. (1998). Modele ekonomiczno-ekologiczne dla gospodarki Polski. Cz. 1: Problemy i metody. Łódź: Wydawnictwo Broker Info.
9.Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce (2012). Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, PAN, IGiPZ.
10.Żylicz, T. (2004). Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: PWE.