Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2023.38-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / t. 38 (67) 2023
Profesor Henryk Lesiński jako organizator nauki i współtwórca szczecińskiego ośrodka akademickiego

Autorzy: Radosław Gaziński ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Henryk Lesiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna Szczecińskie Towarzystwo Naukowe Instytut Zachodniopomorski szczecińskie środowisko historyczne
Data publikacji całości:2023
Liczba stron:11 (34-44)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Profesor Henryk Lesiński to jeden z twórców szczecińskiego środowiska akademickiego. Od 1956 roku jako dyrektor archiwum państwowego brał udział w pracach licznych towarzystw i organizacji naukowych zarówno w mieście, jak i w regionie. Znaczącą rolę odgrywał między innymi w: Szczecińskim Towarzystwie Naukowym (główny redaktor wydawnictwa), Instytucie Zachodnio-Pomorskim (przewodniczący rady naukowej) czy też w szczecińskim oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego (prezes oddziału). Przez całe dziesięciolecia prof. Henryk Lesiński skupiał wokół siebie i wzmacniał szczecińskie środowisko historyczne. Zaangażowany w działalność wydawniczą STN czy IZP kreował w dużym stopniu rozwój kadr akademickiego Szczecina. Gdy w latach 1969–1981 pełnił funkcje rektora – na początku Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, a potem Wyższej Szkoły Pedagogicznej – przyczynił się w decydującym stopniu do wzmocnienia szczecińskiego ośrodka naukowego, co umożliwiło w 1985 roku powołanie do życia w mieście u ujścia Odry Uniwersytetu Szczecińskiego. W tym ostatnim prof. Henryk Lesiński, aż do śmierci w 1994 roku, pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego oraz Dyrektora Instytutu Historii.
Pobierz plik

Plik artykułu