Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / t. 38 (67) 2023

Rok wydania:2023
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Spis treści

7 (3-9) --- Więcej
1.

Henryk Lesiński, archiwista, dyrektor Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Szczecinie

21 (13-33) Paweł Gut Więcej
2.

Profesor Henryk Lesiński jako organizator nauki i współtwórca szczecińskiego ośrodka akademickiego

11 (34-44) Radosław Gaziński Więcej
3.

Dorobek naukowy Henryka Lesińskiego na tle polskiej historiografii Pomorza Zachodniego

30 (45-74) Tomasz Ślepowroński Więcej
4.

Anton Walther (ok. 1515–1557) – pierwszy rektor Pedagogium Książęcego w Szczecinie, profesor uniwersytetów w Greifswaldzie i Wittenberdze

25 (75-99) Michał Gierke Więcej
5.

Odwołania do autorów antycznych w „Historycznym opisie miasta Szczecina” Paula Friedeborna w kontekście programu edukacyjnego Pedagogium Książęcego w Szczecinie. Rekonesans badawczy

26 (100-125) Małgorzata Cieśluk Więcej
6.

Szczecińscy typografowie szkolni w XVII w. – zarys problematyki

13 (126-138) Alicja Łojko Więcej
7.

Johannesa Micraeliusa portret post mortem

26 (139-164) Agnieszka Borysowska Więcej
8.

Szczecińskie lata Johanna Carla Conrada Oelrichsa – aktywność zawodowa i publikacyjna

13 (165-177) Agata Michalska Więcej
9.

Spisy członków lóż masońskich w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej Poznaniu jako źródło do badań nad kadrą pedagogiczną Królewskiego i Miejskiego Gimnazjum oraz Gimnazjum Mariackiego w Szczecinie w latach 1805-1935

26 (178-203) Karolina Tomczyk-Kozioł Więcej
10.

Stare druki z księgozbiorów szczecińskich w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Charakterystyka zasobu i uwagi o jego proweniencji

15 (204-218) Jakub Łukaszewski Więcej
11.

Obraz Bogusława X w tekstach historiograficznych do końca XIX wieku

25 (219-243) Bartosz Wójcik Więcej
12.

Polacy na terenie Marchii Granicznej (Grenzmark Posen Westpreussen) wobec zdobycia i utrwalania władzy przez nazistów w latach 1933-1939

25 (244-268) Tomasz Nodzyński Więcej
13.

Przestępstwa żołnierzy sowieckich na terenie miasta i powiatu Gorzów Wielkopolski wobec polskich osadników w latach 1945–1946 w świetle akt polskiej administracji – próba bilansu

48 (269-316) Dariusz A. Rymar Więcej
14.

Ludność województwa szczecińskiego w świetle wyników spisu powszechnego z 1950 roku

20 (317-336) Anna Turczak Więcej
15.

Modernizacja wsi na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski Ludowej w refleksji socjologicznej

23 (337-359) Konrad Walerski Więcej
16.

Problematyka Ziem Odzyskanych w „Polsce Walczącej” (1946-1949)

20 (360-379) Artur Mariusz Trudzik Więcej
17.

Krytyka artystyczna (sztuki teatralne, plastyczne, muzyczne i estradowe) w dodatku „Życie i Kultura” dziennika „Głos Szczeciński” (1951–1956). Cz. 2.

26 (380-405) Paulina Olechowska Więcej
18.

„Pusta gablota nadzieją”, czyli o powstawaniu Muzeum Ziemi Wałeckiej

10 (406-415) Ewa Kurzyk Więcej
19.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi Pomorza Zachodniego – przemiany i stan współczesny

32 (416-447) Anna Kwaśniewska Więcej
20.

Tożsamość miejsca a marketing terytorialny na przykładzie dawnej pomorskiej krainy Kosznajderii – szanse i ograniczenia

26 (448-473) Tomasz Marcysiak Więcej
21.

Zachowania wyborcze mieszkańców wsi regionów kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego w wyborach parlamentarnych 2019 roku. Wybrane problemy

17 (474-490) Lidia Nowakowska Więcej
22.

Organizacja dojazdów do szkół ponadpodstawowych – sposoby radzenia sobie z wykluczeniem komunikacyjnym

22 (491-512) Jacek Szczepański, Barbara Szczepańska Więcej
23.

Nowoczesny rolnik dzisiaj

21 (513-533) Jolanta Kluba, Barbara Szczepańska Więcej
24.

Uwagi krytyczne do monografii Przemysława Słowińskiego W okowach niewoli. Polscy oficerowie w Oflagu II C Woldenberg podczas II wojny światowej

13 (534-546) Krzysztof Walczewski Więcej
25.

Album studiosorum Pedagogium Książęcego w Szczecinie (1576–1666), wyd. A. Borysowska, M. Gierke, Szczecin 2022. ISBN: 978-83-64070-62-4

3 (547-549) Maciej Ptaszyński Więcej
26.

Casus wysiedlonego dziecka. Klausa Zandera wspomnienia ze wspomnień. Artykuł recenzyjny na marginesie książki słupszczanina Kinderland ist abgebrannt. Erlebnisse eines kleinen pommerschen Jungen in den Jahren 1940–1946 (bmw, 2011, ss. 280)

30 (550-579) Wojciech Skóra Więcej
27.

Jolanta Aniszewska, Zamęt. Czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach, cz. 1, Ku końcowi, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, Stargard 2022, ss. 335; Eadem, Zamęt. Czas powojnia w Stargardzie i okolicznych miejscowościach, cz. 2, Początek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, Stargard 2022, ss. 599

4 (580-583) Kacper Rosner-Leszczyński Więcej
28.

Paweł Jaworski, W cieniu „żelaznej kurtyny”. Szwecja wobec Szczecina 1945 – 1989, Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin-Warszawa 2022, ss. 262 [2]

13 (584-596) Jordan Siemianowski Więcej
29.

Paulina Olechowska, W salonie międzykulturowości. „Magazyn Polsko-Niemiecki DIALOG” w latach 1987-2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2022, ss. 269

5 (597-601) Krzysztof Wasilewski Więcej