Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/1-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/1 2018
„Spisek żarówkowy” – współczesny wymiar zaplanowanej nieprzydatności

Autorzy: Lidia Kłos
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zaplanowana nieprzydatność konsumpcja świadomy klient środowisko
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:12 (7-18)
Klasyfikacja JEL: M31 Q50 H31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ulegający skróceniu okres żywotności różnego rodzaju sprzętu oraz coraz częstsza awaryjność są ściśle związana ze zjawiskiem „planowanego postarzania produktu”. Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska oraz jego wpływu na konsumentów i ogólnie na gospodarkę oraz środowisko. Artykuł ma charakter badawczo-opisowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bullow, J. (1986). An Economic Theory of Planned Obsolescence. Quarterly Journal of Economics. Pobrane z: https://facultygsb.stanford.edu/bulow/articles/an%20economic%20theory%20of%20planned%20obsolescence.pdf, s. 729–749 (12.01.2018).
2.Dannoritzer, C. (2010). Spisek żarówkowy [film dokumentalny]. Francja/Hiszpania.
3.Duź, S. (2014). Materializm i konsumpcjonizm niszczą cywilizację Zachodu. Pobrane z: https://wolnemedia.net/materializm-i-konsumpcjonizm-niszcza-cywilizacje-zachodu (17.01.2018).
4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z 21.X.2009, ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Dz.U. UE L. 285/10.
5.Efektywność energetyczna i trwałość sprzętu AGD. Raport CeCeD Europa. Europejski przemysł AGD. Pobrane z: www.cecedpolska.pl/agd-info/branza-agd-w-pl. html (17.01.2018).
6.Fundacja Ellen MacArthur. Pobrane z: https://www.ellenmacarthurfoundation.org (18.01.2018).
7.Hamrol, A., Najlepszy, Z. (2013). Za i przeciw planowanemu ograniczaniu trwałości wyrobów. Inżynieria Maszyn, 1 (18), 118–126.
8.Huma, M. (2013). Planowane postarzanie. Pobrane z: http://www.ekonsument.pl/a66697_planowane_postarzanie.html (15.01.2018).
9.Ib (2016). Circular economy nakręci europejską gospodarkę? Pobrane z: http://portalkomunalny.pl/circular-economy-polska-gospodarka-332263 (17.01.2018).
10.Dokąd trafiają elektrośmieci z Europy. Pobrane z: https://www.oostdam.pl/dokad-trafiaja-elektrosmieci-z-europy (17.01.2018).
11.Jakie są podstawowe przepisy prawne dotyczące dyrektywy ErP? Pobrane z: http://www.buderus.pl/buderus-on-line/dyrektywa-erp/przepisy-prawne.html (18.01.2018).
12.Kozłowski, T. (2013). Szczęście: niespełniony dogmat doby konsumpcjonizmu? Psychologiczne uwarunkowania poczucia dobrostanu a społeczno-kulturowa praktyka. Anthropos, 20/21, 91–102. Pobrane z: http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos11/texty/kozlowski.htm (15.01.2018).
13.Łada, M. (2015). Rachunek celowego postarzania produktów. W: Nowak, E., Kowalewski, M. (red.), Zarządzanie kosztami i dokonaniami (s. 298–307). Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego.
14.Nowak, M. (2012). Planowane postarzanie produktu przez producentów to nie mit. Pobrane z: http://www.spidersweb.pl/2012/07/planowane-postarzanie-produktu-przez-producentow-nie-mit.html (17.01.2018).
15.Nowak, M. (2015). Koniec z mitem. Za planowanym postarzaniem produktów stoją teraz fakty i konkretne liczby. Pobrane z: http://www.spidersweb.pl/2015/04/planowane-postarzanie-produktu.html (17.01.2018).
16.Pluta, A. (2016). Zachowania współczesnych konsumentów a funkcjonowanie organizacji. Studia i Prace WNEiZ US, 3 (43), 353–356.
17.Prakash, S., Dehoust, G., Gsell, M., Schleicher, T. (2016) Einfluss der Nutzungsdauer von Produkten auf ihre Umweltwirkung: Schaffung einer Informationsgrundlage und Entwicklung von Strategien gegen „Obsoleszenz”. Dessau-Roslau: Umwelt Bundesamt. Pobrane z: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_11_2016_einfluss_der_nutzungsdauer_von_produkten_obsoleszenz.pdf, (15.01.2018).
18.Ryś, A. (2015). Planowane postarzanie produktu – analiza zjawiska. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 121–128.
19.Ryś, A. (2015a). Planowane postarzanie produktów – analiza zjawiska w kontekście prawodawstwa europejskiego. Handel Wewnętrzny, 6 (359), 141–151.
20.Ryś, A. (2016). Planowane postarzanie produktów – wyniki badań pierwotnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 83–98.
21.PAP (2016). UE chce walczyć ze zbyt szybko psującym się sprzętem elektronicznym. Pobrane z: https://www.pb.pl/ue-chce-walczyc-ze-zbyt-szybko-psujacym-sie-sprzetem-eletronicznym-824159 (17.01.2018).
22.http://www.proakademia.eu/baza-partnerow-3/19.html (18.01.2018).
23.http://www.spidersweb.pl/2015/04/planowane-postarzanie-produktu.html (15.01.2018).
24.https://www.ellenmacarthurfoundation (18.01.2018).