Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/1 2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

„Spisek żarówkowy” – współczesny wymiar zaplanowanej nieprzydatności

12 (7-18) Lidia Kłos Więcej
2.

Handel internetowy jako usługa

12 (19-30) Monika Szyda Więcej
3.

Kierunki przepływu kapitału zagranicznego w krajach rozwijających się w ostatniej dekadzie

12 (31-42) Ewa Bilewicz Więcej
4.

Warunki rozwoju kapitału społecznego w Hiszpanii i w Polsce – analiza wyników badań

20 (43-62) Danuta Miłaszewicz, Rafał Nagaj, Piotr Szkudlarek Więcej
5.

The characteristics of non-tariff measures in Vietnam foreign trade


(Charakterystyka narzędzi pozataryfowych w handlu zagranicznym Wietnamu)
14 (63-76) Nguyen Bich Ngoc Więcej
6.

Interactive entertainment companies. Financial effectiveness tendencies


(Przedsiębiorstwa interaktywnego sektora rozrywkowego. Tendencje zmian efektywności finansowej)
16 (77-92) Michał Scheibe Więcej
7.

Gospodarka regionalna – potencjał województwa opolskiego w świetle rankingu „złota setka”

13 (93-105) Marzena Szewczuk-Stępień, Łukasz Mach Więcej
8.

Wynagrodzenia w działalności finansowej i ubezpieczeniowej na tle gospodarki narodowej w polsce

16 (107-122) Katarzyna Woźniak Więcej
9.

Handel wewnątrzregionalny produktami kultury i przemysłów kreatywnych wybranych ugrupowań integracyjnych

13 (123-135) Monika Znojek Więcej
10.

Małgorzata Gawrycka, Jarosław Ziętarski, Marta Maier, Swoboda przepływu osób w krajach Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia, Difin, Warszawa 2018, ss. 150

4 (137-140) Danuta Miłaszewicz Więcej
11.

Łukasz Ambroziak, Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018, ss. 227

5 (141-145) Halina Nakonieczna-Kisiel Więcej