Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/1 2018
Kierunki przepływu kapitału zagranicznego w krajach rozwijających się w ostatniej dekadzie

Autorzy: Ewa Bilewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rachunek finansowy rezerwy dewizowe przepływy kapitału netto przepływy kapitału brutto kraje rozwijające się
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:12 (31-42)
Klasyfikacja JEL: F34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie zmian, które wystąpiły na rachunku finansowym bilansu płatniczego krajów rozwijających się w latach 2008–2016. Kryzys finansowy spowodował istotne obniżenie nadwyżki na rachunku finansowym tej grupy krajów, a następnie przekształcenie jej w deficyt. Zjawisko to zostało zdeterminowane spowolnieniem akumulacji rezerw dewizowych przez kraje rozwijające się. W ramach inwestycji bezpośrednich i portfelowych odnotowano, w ostatnich latach, spowolnienie napływu kapitału zagranicznego netto do krajów rozwijających się. Przyczyniły się do tego zarówno mniejsze inwestycje nierezydentów w krajach rozwijających się, jak i większe inwestycje rezydentów za granicą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bano, S., Tabbada, J. (2015). Foreign Direct Investment Outflows: Asian Developing Countries. Journal of Economic Integration, 2 (30), 359–398.
2.Dominguez, K., Hashimoto, Y., Takatoshi, I. (2011). International Reserves and the Global Financial Crisis. NBER Working Paper Series 17362.
3.Grigoli, F., Herman, A., Swiston, A. (2017). A Crude Shock: Explaining the Impact of the 2014–2016 Oil Price Decline Across Exporters. IMF Working Paper October nr 160.
4.Griffith-Jones, S., Gallagher, K. (2011). Curbing Hot Capital Flows to Protect the Real Economy. Economic&Political Weekly, 3 (46), 12–14.
5.IMF (2009). Balance of Payments and International Investment Position Manual. Sixth Edition BPM6. Pobrane z: http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf (12.01.2018)
6.IMF (2017). Statistical Appendix. World Economic Outlook, October 2017.
7.IMF (2016). Understanding the slowdown in capital flows to emerging markets. World Economic Outlook, April, rozdz. 2, Washington.
8.IMF (2017). World Economic Outlook Database, October. Pobrane z: https://www.imf.org (12.01.2018).
9.Skopiec, D. (2016). Akumulacja oficjalnych rezerw walutowych jako determinant stabilności współczesnej gospodarki światowej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 266, 178–188.
10.UNCTAD (2017). World Economic Situation and Prospects. Rozdz. III: Financing for sustainable development. Pobrane z: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25012017wesp_full_en.pdf (13.01.2018).