Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/1-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/1 2018
Interactive entertainment companies. Financial effectiveness tendencies
(Przedsiębiorstwa interaktywnego sektora rozrywkowego. Tendencje zmian efektywności finansowej)

Autorzy: Michał Scheibe
University of Szczecin
Słowa kluczowe: sektor rozrywkowy gry video giełda
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:16 (77-92)
Klasyfikacja JEL: E22 F21 G11 G23 G24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł bada efektywność wykorzystania aktywów i przepływów pieniężnych w kontekście generowania zysków przez publicznie notowane przedsiębiorstwa z sektora rozrywki interaktywnej oraz wzrostu ich kapitalizacji. W analizie wzięto pod uwagę największe globalne przedsiębiorstwa amerykańskie i europejskie pod względem przychodów, zajmujące się wyłącznie pracami programistycznymi i wydawniczymi: Activision Blizzard, Electronic Arts, Ubisoft oraz Take-Two Interactive. Wyszczególniono kilka wskazników efektywności finansowej w odniesieniu do analizy fundamentalnej spółek giełdowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Activision Blizzard – Annual Report – Form 10-K. Retrieved from: http://files.shareholder.com/downloads/ACTI/5289506998x0xS1047469-14-1688/718877/filing.pdf, 03.03.2014 (11.12.2017).
2.Activision Blizzard Announces Better-Than-Expected and Record Fourth-Quarter and 2016 Financial Results. Retrieved from: http://investor.activision.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=1011345, 09.02.17 (11.12.2017).
3.Activision Blizzard Announces Better-Than-Expected Fourth Quarter And Calendar Year 2012 Results. Retrieved from: http://files.shareholder.com/downloads/ACTI/5289506998x0x634081/FBB6A75D-F965-442B-8D6A-BDE335918118/Q4_2012_atvi_press_release.pdf 07.02.2013 (11.12.2017).
4.Activision Blizzard Announces Better-Than-Expected Fourth Quarter and Calendar Year 2013 Results. Retrieved from: http://files.shareholder.com/downloads/ACTI/5289506998x0x724014/9B1383C9-AC48-4600-800A-536E7F7A9D96/ATVI_Q4_2013_Earnings_Release_with_tables.pdf, 06.02.2014 (11.12.2017).
5.Activision Blizzard Announces Fourth Quarter and Full Year 2015 Financial Results. Retrieved from: http://investor.activision.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=954612, 11.02.2016 (11.12.2017).
6.Activision Blizzard Announces Record Fourth Quarter and Full Year Earnings Per Share. Retrieved from: http://files.shareholder.com/downloads/ACTI/5289506998x0x807511/3FF882C5-E09D-4270-B7E3-EC34F6138AD3/Q4_2014_ATVI_Earnings_Press_Release.pdf, 05.02.2015 (11.02.2017).
7.Arnold, G. (2010). Inwestowanie w wartość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Arnold, G. (2010). The Financial Times Guide to Value Investing – How to Become a Disciplined Investor, Polish Edition. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.CFI (Corporate Finance Institute). Return on Assets and ROA Formula. Retrieved from: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/return-on-assets-roa-formula (05.2018).
10.Electronic Arts Reports Q4 FY13 a nd F Y13 Financial Results. 05.2018. Retrieved from: http://investor.ea.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=762744, 07.05.2013 (11.12.2017).
11.Electronic Arts Reports Q4 FY14 and FY14 Financial Results. Retrieved from: http://investor.ea.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=845771, 06.05.2014 (11.12.2017).
12.Electronic Arts Reports Q4 FY15 and Full Year FY15 Financial Results. Retrieved from: http://investor.ea.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=910982, 05.05.2015 (11.12.2017).
13.Electronic Arts Reports Q4 FY16 and Full Year FY16 Financial Results. Retrieved from: http://investor.ea.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=970304, 10.05.2016 (11.12.2017).
14.Electronic Arts Reports Q4 FY17 and Full Year FY17 Financial Results. Retrieved from: http://investor.ea.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=1025604, 09.05.2017 (11.12.2017).
15.Graham, B. (2012). Inteligentny Inwestor. Warszawa: Studio Emka.
16.Graham, B., Zweig, J., (2012). The Intelligent Investor. Polish Edition. Warszawa: Studio Emka.
17.Krok, E., (2016). The Video Game Market and its Participants. Studia Informatica Pomerania, 2 (40).
18.Nowicki, M. (2013). Characteristics and Selected Financing Mechanisms of Computer Games Sector – in Poland and Abroad. Zarządzanie i Finanse, 1 (4), 363–382.
19.Take-Two Interactive Software, Inc. 2017 Annual Report. Retrieved from: http://ir.take2games.com/phoenix.zhtml?c=86428&p=irol-reportsannual (9.11.2017).
20.Take-Two Interactive Software, Inc. Reports Record Results for Fiscal Year 2014. Retrieved from: http://ir.take2games.com/phoenix.zhtml?c=86428&p=irol-newsArticle&ID=1930485, 13.05.2014 (9.11.2017).
21.Take-Two Interactive Software, Inc. Reports Strong Results for Fiscal Year 2015. Retrieved from: http://ir.take2games.com/phoenix.zhtml?c=86428&p=irol-newsArticle&ID=2049380, 18.05.2015 (9.11.2017).
22.Take-Two Interactive Software, Inc. Reports Strong Results for Fiscal Year 2017 Retrieved from: http://ir.take2games.com/phoenix.zhtml?c=86428&p=irol-newsArticle&ID=2275960, 23.05.2017 (9.11.2017).
23.Take-Two Interactive Software, Inc. Reports Strong Results for Fourth Quarter and Fiscal Year 2013. Retrieved from: http://ir.take2games.com/phoenix.zhtml?c=86428&p=irol-news-Article&ID=1818758, 13.05.2013 (9.11.2017).
24.Take-Two Interactive Software, Inc. Reports Stronger-Than-Expected Results for Fiscal Year 2016. Retrieved from: http://ir.take2games.com/phoenix.zhtml?c=86428&p=irol-news-Article&ID=2169446, 18.05.2016 (9.11.2017).
25.Ubisoft® Reports Full-Year 2012-13 Sales and Earnings Figures. Retrieved from: https://ubistatic19-a.akamaihd.net/comsite_common/en-US/images/Ubisoft%20FY13%20earnings%20English%20finalC_tcm99-97146_tcm99-196733-32.pdf, 15.05.2013 (7.11.2017).
26.Ubisoft® Reports Full-Year 2013-14 Sales and Earnings Figures. Retrieved from: https://ubistatic19-a.akamaihd.net/comsite_common/en-US/images/18ubisoft%20fy14%20earnings%20english%20final_tcm99-143202_tcm99-196733-32.pdf, 15.05.2014 (7.11.2017).
27.Ubisoft® Reports Full-Year 2014-15 Sales and Earnings Figures. Retrieved from: https://ubistatic19-a.akamaihd.net/comsite_common/en-US/images/02ubisoft%20fy15%20earnings%20english%20final_tcm99-202503_tcm99-196733-32.pdf, 12.05.2015 (7.11.2017).
28.Ubisoft® Reports Full-Year 2015-16 Sales and Earnings Figures. Retrieved from: https://ubistatic19-a.akamaihd.net/comsite_common/en-US/images/04ubisoft%20fy16%20english%20final_tcm99-250447_tcm99-196733-32.pdf, 12.05.2016 (7.11.2017).
29.Ubisoft® Reports Full-Year 2016-17 Sales and Earnings Figures. Retrieved from: https://ubistatic19-a.akamaihd.net/comsite_common/en-US/images/UbisoftFY17earningsEngfinal_tcm99-290721_tcm99-196733-32.pdf, 16.05.2017 (7.11.2017).
30.Wróbel, D. (2013). Influence of Creative Industries of Financial Instrument. Ekonomiczne Problemy Usług, 107, 115–128.