Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Reputacja firmy jako wartość w środowisku regionalnym – na przykładzie MSP województwa łódzkiego

Autorzy: Bogusław Kaczmarek
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: reputacja firma MSP miasto Łódź środowisko lokalne
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (147-157)
Klasyfikacja JEL: L14 L22 R12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W badaniu zbadano naturę, rozumienie i składniki reputacji firmy we współczesnym znaczeniu. Celem opracowania jest ukazanie istoty, ważności i znaczenia reputacji firmy w otoczeniu, w którym prowadzi działalność gospodarczą, oraz wskazanie – na podstawie badań pilotażowych – jak rozumieją reputację firmy jej menedżerowie (właściciele) MSP z terenu woje-wództwa łódzkiego oraz tego, jak postrzegana i oceniana jest reputacja firmy w środowisku lokal-nym. Wszystkie rozważania w opracowaniu koncentrują się wokół tezy, że wartość firmy, a także zaufanie do niej, zależą w najwyższym stopniu od posiadanej przez nią reputacji w środowi-sku, w którym działa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Friedman, M. (2006). Wolny wybór. Wrocław: Wydawnictwo Aspekt.
2.Gasparski, W. (red.) (2007). Etyka w biznesie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Kay, J. (2009). Podstawy sukcesów firmy. Warszawa: PWE.
4.Vash, D. (2008). Osłabienie oporów przeciw zmianom. Zarządzanie na świecie, 3.
5.Yoshimori, M. (2006). Różne pojmowanie roli przedsiębiorstwa. Zarządzanie na Świe-cie, 8.
6.Wawrzyniak, B. (2009). Odnawianie przedsiębiorstwa. Warszawa: Poltex.
7.Źemigała, M. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.