Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Organizacje inteligentne w rozwoju cywilizacji informacyjnej

9 (9-17) Piotr Adamczewski Więcej
2.

Accounting problems in e-commerce


(PROBLEMY RACHUNKOWOŚCI W E-COMMERCE)
12 (19-30) Anita Atanassova Więcej
3.

Kompetencje cyfrowe w polityce innowacyjnej Polski i Unii Europejskiej

8 (31-38) Henryk Babis Więcej
4.

Środowiskowe i społeczne efekty zastosowania chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach

10 (39-48) Paula Bajdor, Damian Dziembek Więcej
5.

O modernizacji systemu ERP w przedsiębiorstwach przetwórczo-transportowych

8 (49-56) Rafał Boniecki, Józef Rawłuszko Więcej
6.

Theoretical and practical aspects of economic information transparency


(TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY TRANSPARENTNOŚCI INFORMACJI GOSPODARCZEJ)
11 (57-67) Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, Anna Drab-Kurowska Więcej
7.

Problematyka zagrożeń dla systemów informatycznych polskiej infrastruktury krytycznej

10 (69-78) Jacek Buko Więcej
8.

Cyfryzacja przestrzeni organizacyjnej – w kierunku streamingu

12 (79-90) Wojeciech Cieśliński Więcej
9.

Gospodarowanie częstotliwościami jako ważny obszar regulacji unijnego rynku telekomunikacyjnego

7 (91-97) Maciej Czaplewski Więcej
10.

Determinanty rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów w Polsce

10 (99-108) Rafał Czyżycki Więcej
11.

Wspomaganie innowacyjności organizacji wirtualnej rozwiązaniami IT dostępnymi w publicznej chmurze obliczeniowej

12 (109-120) Damian Dziembek Więcej
12.

Ogólny cykl życia ataku cybernetycznego i jego markowowski model

10 (121-130) Romuald Hoffman Więcej
13.

Analiza taksonomiczna województw Polski w zakresie procesu użytkowania Internetu

7 (131-137) Anna Janiga-Ćmiel Więcej
14.

Koncepcje modernizacji systemu fiskalizacji na przykładzie wybranych państw

8 (139-146) Marta Jakubowska Więcej
15.

Reputacja firmy jako wartość w środowisku regionalnym – na przykładzie MSP województwa łódzkiego

11 (147-157) Bogusław Kaczmarek Więcej
16.

Przyczynek do dyskusji o klasyfikacji województw w Pol-sce pod względem innowacyjności

9 (159-167) Rafał Klóska Więcej
17.

Innowacyjność gospodarki w świetle krajowych programów operacyjnych realizowanych w Polsce w ramach polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2004–2020

14 (169-182) Sławomir Kotylak, Waldemar Sługocki Więcej
18.

Sposoby ochrony wiedzy w przedsiębiorstwie sektora high-tech – case study

9 (183-191) Krzysztof Kubiak, Bartosz Kardasz Więcej
19.

Adaptacja architektury systemów bezpieczeństwa w sektorze ochrony zdrowia do nowych wymagań RODO

9 (193-201) Mateusz Kuczabski Więcej
20.

Nowoczesne technologie i ich wpływ na działalność logistyczną w tworzeniu łańcucha wartości

7 (203-209) Michał Kuściński Więcej
21.

E-sport jako kreator nowych warunków organizacyjnych w zmiennym i dynamicznym otoczeniu

10 (211-220) Paweł Kuźbik Więcej
22.

Network organization – functioning of enterprises in the information area


(ORGANIZACJA SIECIOWA – FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW W PRZESTRZENI INFORMACYJNEJ)
10 (221-230) Tomasz Lis, Aleksandra Ptak Więcej
23.

Efektywność zastosowań systemów ERP w Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe SA

8 (231-238) Michał Macibuch Więcej
24.

Strategie rozwoju zewnętrznego w praktyce funkcjonowania rynku komunikacji elektronicznej w Polsce

9 (239-247) Wiesław M. Maziarz Więcej
25.

Substytucja internetu stacjonarnego i mobilnego – wyzwania regulacyjne

11 (249-259) Małgorzata Olszewska Więcej
26.

Prywatność a użytkowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych – przegląd badań

10 (261-270) Malwina Popiołek, Jędrzej Wieczorkowski Więcej
27.

Wybrane elementy modelu zarządzania transformacją SBN RP

12 (271-282) Tomasz Protasowicki Więcej
28.

Koszty gotówki i elektronicznych instrumentów płatniczych w Unii Europejskiej

8 (283-290) Karolina Przenajkowska, Michał Polasik Więcej
29.

Global cross border trade – a global view


(GLOBALNY HANDEL TRANSGRANICZNY – UJĘCIE OGÓLNE)
12 (291-302) Aleksandra Ptak, Tomasz Lis Więcej
30.

E-learning w świetle RODO

11 (303-313) Stefan Rozmus Więcej
31.

Financialization and its impact upon the developed economies


(FINANSJALIZACJA I JEJ WPŁYW NA GOSPODARKI ROZWINIĘTE)
8 (315-322) Włodzimierz Rudny Więcej
32.

Zagrożenia w funkcjonowaniu jednolitego pliku kontrolnego

8 (323-330) Kamila Schneider, Karol Schneider Więcej
33.

Model systemu zarządzania bezpieczeństwem organizacji jako podstawa kształtowania polityki bezpieczeństwa informacjnego

16 (331-346) Jerzy Stanik, Maciej Kiedrowicz Więcej
34.

Raport analizy ryzyka jako kluczowy element tworzenia polityki bezpieczeństwa informacji

14 (347-360) Jerzy Stanik, Maciej Kiedorowicz Więcej
35.

Wpływ ICT na wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej w latach 2006–2016

9 (361-369) Mark Sylwestrzak Więcej
36.

Ekonomiczne aspekty kryptowalut

8 (371-378) Halina Świeboda Więcej
37.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Aspekty organizacyjno-informatyczne w małych i średnich przedsiębiorstwach

10 (379-388) Tomasz Turek Więcej
38.

Geoblokady a przenoszenie usług cyfrowych w zakresie treści na obszarze Unii Europejskiej

7 (389-395) Piotr Ładny Więcej