Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-31
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Financialization and its impact upon the developed economies
(FINANSJALIZACJA I JEJ WPŁYW NA GOSPODARKI ROZWINIĘTE)

Autorzy: Włodzimierz Rudny
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: finansjalizacja neoliberalizm nadzór właścicielski
Data publikacji całości:2018-05-24
Liczba stron:8 (315-322)
Klasyfikacja JEL: G15 G34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Finansjalizacja jest wielowymiarowym procesem, który rozpoczął się w rozwiniętych gospodarkach na początku lat osiemdziesiątych. Ogólnie finasjalizacja rozumiana jest jako proces autonomizacji sfery finansowej względem sfery realnej czy nawet zyskiwania dominującej roli. Pojawienie się doktryny neoliberalizmu, przejawiającej się między innymi w redukcji poziomu regulacji gospodarki oraz globalizacji aktywności firm, przyczyniło się do szybkiego rozwoju finansjalizacji. Proces ten znalazł swoje odzwierciedlenie również w formach sprawowania nadzoru właścicielskiego (corpo-rate governance). Motywatory determinujące zachowania zaczęły kierować ich uwagę na decyzje sprzyjające wzrostowi zyskowności firm i wzrostowi wyceny rynkowej firm w krótkim horyzoncie czasowym. Skutkowało to ograniczeniem, w wielu przypadkach, niezbędnych nakładów na moder-nizację i rozwój aktywów trwałych. Zyski z aktywności firm produkcyjnych czy handlowych na rynkach finansowych firm zaczęły dorównywać zyskom z działalności podstawowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baud, C., Durand, C. (2011). Financialization, globalization and the making of profits by leading retailers. Socio-Economic Review, 2.
2.Davis, G., Kim, S. (2015). Financialization of the economy. Annual Review of Sociology.
3.Epstein, G. (ed.) (2005). Financialization and the World Economy. Cheltenham and Northampton: Edward Elgar.
4.Fama, E. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. The Journal of Finance, 25 (2).
5.Fasianos, A., Guevera, D., Pierros, C. (2016). Have we been here before? Phases of financializa-tion within the 20th century in the United States. Levy Economics Institute, Working Paper No. 869.
6.Fligstein, N., Goldstein, A. (2015). The emergence of financial culture in American households. Socio-Economic Review, 13 (3).
7.Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford, UK: Oxford University Press.
8.Krippner, G. (2005). The financialization of American economy. Socio-Economic Review, 3.
9.Oatley, T., Petrova, B. (2016). Banker for the world: Global capital and America’s financialization. Retrieved from: http://ucrpoliticaleconomy.ucr.edu/wp-content/uploads/2013/09/Oatley.Financialization.UCR_.pdf.
10.Orhangazi, O. (2008). Financialization and capital accumulation in the non-financial corporate sec-tor. A theoretical and empirical investigation in the US economy: 1973–2003. Cambridge Journal of Economics, 32.
11.Philips, K. (1993). Boiling Point. New York: Random House.
12.Tomaskovic-Devey, D., Lin, K.-H. (2011). Income dynamics, economic rents, and the financializa-tion of the U.S. economy. American Sociological Review, 33.
13.Witko, C. (2016). The politics of financialization in the United States. British Journal of Political Science, 46 (2).