Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Adaptacja architektury systemów bezpieczeństwa w sektorze ochrony zdrowia do nowych wymagań RODO

Autorzy: Mateusz Kuczabski
Akademia Sztuki Wojennej Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ochrona danych system informatyczny zdrowie GDPR
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (193-201)
Klasyfikacja JEL: I11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wprowadzenie przez Parlament Europejski nowych przepisów dotyczących ochrony osób fizycz-nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych, zmusza sektor ochrony zdrowia do podjęcia działań auditowych z następowym wprowadzenia zmian w istniejących systemach informatycznych. Nowe przepisy określają konieczność wbudowa-nia funkcji ochrony prywatności na każdym etapie projektowania systemu, a wysoki poziom bezpieczeństwa musi być narzucony domyślnie dla każego użytkownika. Artykuł poświęcono analizie wprowadzanych rozwiązań, by na tej podstawie sformułować przypuszczalne konsekwencje i realne możliwości adaptacji podmiotów ochrony zdrowia do implementacji wyma-gań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.EHCI (2017). A. Bjornberg (red.), Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia Raport 2016. Health Consumer Powerhouse Ltd.
2.Karg, M. (2016). Referent bei der Dienststelle des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 2016. Pobrano z: www.privacy-conference.com.
3.Kasprzak, R. (2006). Przegląd modeli cyklu życia oprogramowania. Inżynieria oprogramowania. Software Developer’s Journal, 10.
4.Kuczabski, M. (2009). Medyczne determinanty jakości życia. Bezpieczeństwo obywateli RP jako czynnik jakości życia. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.
5.Makuchowski, M. (2016). Komputerowe wspomaganie zarządzania. Cykl życia systemu informa-tycznego. Wykłady Politechnika Wrocławska. Pobrano z: mariusz.makuchowski.staff. iiar.pwr.wroc.pl. OSOZ (2016).
6.Rezolucja w sprawie prywatności w fazie projektowania przyjęta przez 32. Międzynarodową Kon-ferencję Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności (2010). Pobrano z: www.giodo.gov.pl/plik/id_p/2104/j/pl.
7.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. EUR-Lex-32016R0679-EN-EUR-Lex.
8.Wiewiórski, W. Wywiad z GIODO przeprowadzony przez Fundację Panoptykon. Pobrano z: www.giodo.gov.pl/plik/id_p/2162/j/pl.