Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-28
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Koszty gotówki i elektronicznych instrumentów płatniczych w Unii Europejskiej

Autorzy: Karolina Przenajkowska
Politechnika Warszawska

Michał Polasik
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: instrumenty płatnicze gotówka koszty płatności obrót bezgotówkowy
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (283-290)
Klasyfikacja JEL: E42 G21 O33 D23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na ten temat kosztów instrumentów płatniczych w gospodarkach państw Unii Europejskiej. Zaprezentowano w nim podstawowe defini-cje stosowane w rachunku kosztów płatności i ujednoliconą metodykę badania, zrealizowanego pod kierunkiem Europejskiego Banku Centralnego. Wyniki badań wykazały, że mimo dużego udziału w kosztach społecznych ogółem, gotówka ma najniższe jednostkowe koszty realizacji płatności. Jed-nak wraz ze wzrostem liczby transakcji elektronicznych, spadają ich koszty społeczne, a w krajach o dużym wykorzystaniu kart debetowych są one najtańszą metodą płatności. Sugeruje to zasadność promowania rozwoju obrotu bezgotówkowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brits, H., Winder, C. (2005). Payments are no free lunch. DNB Occasional Studies, 3 (2).
2.Frame, W.S., White, L.J. (2004). Empirical studies of financial innovation: Lots of talk, little action? Journal of Economic Literature, 42 (1), 116–144.
3.Górka, J. (2013). Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
4.Gresvik, O., Haare, H. (2009). Costs in the Norwegian payment system: questionnaires. Norges Bank Staff Memo, 5.
5.Gresvik, O., Øwre, G. (2003). Costs and income in the Norwegian payment system 2001. An application of the Activity Based Costing framework. Norges Bank Working Paper, 8.
6.Jonker, N. (2013). Social costs of POS payments in the Netherlands 2002–2012: Efficiency gains from increased debit card usage. DNB Occasional Studies, 11 (2).
7.Norges Bank (2014). Costs in the Norwegian payment system. Norges Bank Papers, 5.
8.Polasik, M. (2015). Stan i potencjał rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych w Polsce. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 46 (1), 23–58.
9.Quaden, G. (2005). Coûts, avantages et inconvénients des différents moyens de paiement. Bruxelles.
10.Schmiedel, H., Kostova, G.L., Ruttenberg, W. (2013). The social and private costs of retail payment instruments: a European perspective. Journal of Financial Market Infrastructures, 2 (1), 37–75.
11.Schneider, F. (2011). The shadow economy in Europe, 2011: Using electronic payment systems to combat the shadow economy. Linz.
12.Turján, A., Divéki, É., Keszy-Harmath, É., Kóczán, G., Takács, K. (2011). Nothing is free: A survey of the social cost of the main payment instruments in Hungary. MNB Occasional Papers, 93.