Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
E-sport jako kreator nowych warunków organizacyjnych w zmiennym i dynamicznym otoczeniu

Autorzy: Paweł Kuźbik
Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: organizacja przyszłości e-sport społeczeństwo informacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi przywództwo
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (211-220)
Klasyfikacja JEL: L83 M12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Błyskawiczny rozwój technologii, a tym samym przekształcanie się relacji społecznych, wymusza na organizacji poszukiwania „nowych” zasad funkcjonowania. Chcąc sprostać przyszłości, organi-zacja musi stać się jej aktywnym kreatorem, być elastyczna, z wysokimi umiejętnościami adaptacyj-nymi do nagłych zmian, generowanych przez dynamiczne otoczenie. W artykule przedstawiono branżę e-sportu jako przykład organizacji, która posiada wszelkie cechy organizacji, która – tworząc dzisiaj warunki organizacyjne – może być uznana za przykład organiza-cji przyszłości, czyli takiej, która wykreuje nowe relacje i nowe możliwości w praktyce organizacyj-nej. Artykuł ma charakter przeglądowy. Celem artykułu jest ukazanie e-sportu, jako przykładu organizacji, która może zostać uznana za organizację przyszłości, czyli takiej, która dzięki swoim cechom i dynamice wzrostu wytycza potencjalne nowe kierunki zmian organizacyjnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Appelo, J. (2016). Zarządzanie 3.0. Kierowanie zespołami z wykorzystaniem metodyk Agile. War-szawa: Helion.
2.Budziewicz-Guźlecka, A. (2010). Rola e-administracji w rozwoju społeczeństwa informacyjne-go. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 58 (cz. 2).
3.Drab-Kurowska, A. (2012). Social media marketingu w marketingu XXI wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 26.
4.Droń, K., Jacaszek, A., Kolarz, S., Nowakowski, K. (2005). Organizacja jutra. W: P. Płoszajski (red.), Przerażony kameleon – eseje o przyszłości zarządzania. Warszawa: Fundacja Roz-woju Edukacji Menedżerskiej SGH.
5.Olbrychowski, M. (2017). Trendy HR 2017: po pierwsze organizacja przyszłości. Pobrano z: www.egospodarka.pl (8.02.2018).
6.Płoszajski, P. (2000). Organizacja przyszłości: wirtualny splot kontraktów. W: W.M. Grudzewski i I. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości. Warszawa: Diffin.
7.Raport Deloitte Global Human Capital Trends 2017.
8.Raport GUS (2017). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r.
9.Sarmini, P., Bombol, P. (2017). E-sport czyli co? Cz. 2. Pobrano z: www.esportgo.prowly.com.
10.Sztengleber, J. (2017). E-sport czyli co? Cz. 1. Pobrano z: www.esportgo.prowly.com.
11.www.esportgo.prowly.com.
12.www.marketingprzykawie.pl.