Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
O modernizacji systemu ERP w przedsiębiorstwach przetwórczo-transportowych

Autorzy: Rafał Boniecki
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki

Józef Rawłuszko
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki
Słowa kluczowe: systemy ERP informatyzacja
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (49-56)
Klasyfikacja JEL: D29 D79 G39 K29 L71 L86
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W referacie opisano przypadek modernizacji systemu ERP w przedsiębiorstwach sektora utylizacji odpadów, spowodowanej koniecznością spełnienia wymagań ustawy z dnia 9 marca 2017 roku dotyczących systemu monitorowania drogowego przewozu towarów. Wymaga-nia ustawy zostały spełnione dzięki kompleksowej informatyzacji procesów wytwórczych i transportowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boniecki, R., Miciak, M., Rawłuszko, J. (2012). System monitorowania przewozów materiałów niebezpiecznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczecińskiego, 702. Ekonomiczne Pro-blemy Usług, 87, 615–624.
2.Boniecki, R., Rawłuszko, J. (2013). Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi do monitorowania i zarządzania procesami technologicznymi w sieciach przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 762, 311–318.
3.Boniecki, R., Rawłuszko, J. (2014). Kompleksowa informatyzacja jako metoda efektywnego przy-jęcia i zarządzania przedsiębiorstwem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 809, 441–447.
4.Hazardous Materials Cooperative Research Program. Report 4: Emerging Technologies Applicable to Hazardous Materials Transportation Safety and Security (2011). Washigton D.C.: Trans-portation Research Board.
5.Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations. Vol.1. (2005). New York and Geneva: United Nations, 2005.
6.System monitorowania drogowego przewozu towarów. Pobrano z: https://puesc.gov.pl (3.01.2018)
7.Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Dz.U. 2017, poz. 708.