Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Gospodarowanie częstotliwościami jako ważny obszar regulacji unijnego rynku telekomunikacyjnego

Autorzy: Maciej Czaplewski
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: gospodarowanie częstotliwościami Unia Europejska rynek telekomunikacyjny
Rok wydania:2018
Liczba stron:7 (91-97)
Klasyfikacja JEL: L51 L96
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poruszono kwestie regulacji gospodarowania częstotliwościami w obszarze rynku telekomunikacyjnego UE. Najpierw przedstawiono miejsce kwestii rozdziału i przyznawania częstotliwości w unijnej polityce dotyczącej rynku telekomunikacyjnego. Następnie scharakteryzowano podstawowe reguły gospodarowania zasobami częstotliwości w UE, a na końcu przybliżono stan zaawansowania w obszarze wypracowania wspólnych, unijnych zasad dotyczą-cych rozdziału i przyznawania częstotliwości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budziewicz-Guźlecka, A. (2008). Rozwój usług e-government w Polsce. W: J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
2.Budziewicz-Guźlecka, A. (2009). Nowy produkt telekomunikacyjny w aspekcie konwergencji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 35 (cz. 2), 519–530.
3.Czyżycki, R., Klóska, R. (2009). Stan obecny i perspektywy rozwoju liczby abonentów telefonii komórkowej w Polsce w ujęciu statystycznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-skiego, 544. Ekonomiczne Problemy Usług, 35, 541–548.
4.Drab-Kurowska, A. (2012). Social media marketingu w marketingu XXI wieku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 26, 175–186.
5.Drab-Kurowska, A. (2013). The role of social media in economy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 105, 297–304.
6.Drobiazgiewicz, J. (2017). Wsparcie teleinformatyczne systemu informacji logistycznej. Ekono-miczne Problemy Usług, 1 (126), 89–97.
7.EU-Kommission. Reformpaket für den TK-Binnenmarkt. Pobrano z: http://www.cr-online.de/33680.htm (16.08.2016).
8.Kroes, N. (2013). Christmas Present. Neelie Kroes Blog. 14 Januar 2013. Pobrano z: http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/christmas-present (21.12.2017).
9.Kuczera, K. (2012). Agenda cyfrowa jako strategia wzrostu konkurencyjności Europy. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 28, 145–158.
10.Popiołek, M. (2016). Nierówności cyfrowe i podziały cyfrowe drugiego rzędu jako wyzwanie dla gospodarki opartej na wiedzy. Ekonomiczne Problemy Usług, 122, 113–122.
11.Serentschy, G. (2015). Wir stehen vor der groessten Herausforderung. 7. Januar 201501 blog-Georg Serentschy, MVNO, OTT, Regulierung, Telekommunikation, Peter Sempelmann. Pobrano z: http://www.sempelmann.at/tag/telekommunikation (20.11.2016).
12.UKE 2017. Pobrano z: https://archiwum.uke.gov.pl/ogloszenie-wynikow-aukcji-16938 (21.12.2017).
13.Telekommunikation 2011. Investitionsanreize staerken, Wettbewerb sichern. Monopolkommission 2011, Tz. 22.