Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Organizacje inteligentne w rozwoju cywilizacji informacyjnej

Autorzy: Piotr Adamczewski
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Słowa kluczowe: cywilizacja informacyjna dojrzałość cyfrowa IoT organizacja inteligentna SMAC zarządzanie wiedzą
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (9-17)
Klasyfikacja JEL: A23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ewolucja funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa wiedzy uzasadnia stosowanie terminu „cywilizacja informacyjna”. Zaawansowane informatyczne wspomaganie procesów zarządzania i kreowania nowych modeli biznesowych stały się atrybutami funkcjonowania i rozwoju organizacji inteligentnych. Celem artykułu jest ukazanie roli organizacji inteligentnych w kształtowaniu cywilizacji informacyjnej. Rozważania zilustrowano wynikami badań w przedsiębiorstwach województw mazowieckiego i wielkopolskiego w okresie 2014–2017 z odniesieniami do światowych trendów w zakresie transformacji cyfrowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczewski, P. (2017). E-logistics as the ICT Support in Modern Polish Organiza-tions.Chinese Business Review, 8 (16), 391–410.
2.Arak, P., Bobiński, A. (2016). Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja gospodarki Polski. Warszawa: Polityka Insight.
3.Brzeziński, Z. (1970). Two Ages: America's Role in the Technetronic Era. New York: The Viking Press.
4.Castells, M. (2008). Społeczeństwo sieci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Cisco Global Cloud Index 2013–2018 (2014). San Jose: Cisco Systems Inc.
5.Denecken, S. (2015). Conquering Disruption Through Digital Transformation. New York: SAP White Paper.
6.Gajewski, J., Paprocki, W., Pieriegud, J. (2016). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
7.Gleick, J. (1988). Chaos: Making a New Science. New York: Viking Penguin. IBM Solutions Connect (2016). Warszawa.
8.Perera, Ch., Ranjan, R., Wang, L., Khan, S., Zomaya, A. (2014). Privacy of Big Data in the Internet of Things Era. IEEE IT Professional, 17 (3).
9.Report IDC FutureScape Worldwide IT Industry 2016 Predictions: Leading Digital Transformation to Scale (2016). New York.
10.Schwaninger, M. (2010). Intelligent Organizations. Powerful Models for Systematic Management. Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag.
11.Toffler, A. (1980). The Thirf Wave. New York: William Morrow and Company.
12.www.ec.europa.eu/digital-single-market/desi (30.12.2017).
13.www.egospodarka.pl/97117,Cywilizacja-informacyjna-czas-na-rekonstrukcje,4,20,2.html (10.1.2018).