Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1976
Historyczny rozwój gmin jako podstawowych jednostek podziału terytorialnego kraju

Autorzy: Eugeniusz Tegler
Rok wydania:1976
Liczba stron:9 (163-171)