Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1976

Rok wydania:1976

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Adaptacja studentów do środowiska uczelnianego

13 (7-19) Kazimierz Suszek Więcej
2.

Generalna świadomość Ideologiczna szczecińskiej młodzieży robotniczej

13 (21-33) Kazimierz Wasiak Więcej
3.

Rodziny pracowników resortu spółdzielczo-usługowego. Zarys problematyki

10 (35-44) Anna Nowak Więcej
4.

Konflikt społeczny w zespołach pracowniczych. Preliminaria

11 (45-55) Józef Kowalewski Więcej
5.

Fluktuacja siły roboczej w zakładach pracy a problemy więzi stabilizujących pracowników

13 (57-69) Halina Juzyszyn Więcej
6.

Analiza i ocena prób poprawy stanu wyżywienia ludności świata

28 (71-98) Irena Rutkowska Więcej
7.

Ekonomiczne i społeczne przesłanki integracji i kooperacji w gospodarce żywnościowej Polski

10 (99-108) Stanisław Śniegocki Więcej
8.

Stan aktualny i możliwości rozwoju metody analizy wartości w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych miasta Szczecina

14 (109-122) Janusz Radomski Więcej
9.

Polskie porty morskie w integrowanym systemie transportowym

11 (123-133) Krzysztof Luks Więcej
10.

Małe porty zachodniego wybrzeża - ich funkcja i rola w rozwoju gospodarczym regionu

14 (135-148) Zdzisław Borzycki Więcej
11.

Przygotowanie do zjednoczenia ruchu robotniczego na Pomorzu Zachodnim

14 (149-162) Lech Sierkowski Więcej
12.

Historyczny rozwój gmin jako podstawowych jednostek podziału terytorialnego kraju

9 (163-171) Eugeniusz Tegler Więcej
13.

Zbrodnie hitlerowskie na polskich i radzieckich jeńcach i robotnikach przymusowych w ostatnim stadium wojny na Pomorzu Szczecińskim

8 (173-180) Andrzej Tomaszewski Więcej
14.

Polska Żegluga Morska

3 (181-183) Edmund Dobrzycki Więcej
15.

Podstawy rachunku ekonomicznej weryfikacji postępu technicznego

3 (183-185) Zdzisław Łaski Więcej
16.

PPS a polska polityka zagraniczna 1926-1939

4 (185-188) Leon Ziaja Więcej
17.

Polityka wyznaniowa

3 (189-191) Wiesław (red.) Mysłek Więcej
18.

O nazwie Stralsund i rzeki Piany

3 (191-193) Zdzisław Stieber Więcej
19.

Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-grudzień 1975 r.

35 (195-229) Jadwiga Ostromęcka Więcej