Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1-2 1976
Polska Żegluga Morska

Autorzy: Edmund Dobrzycki
Data publikacji całości:1976
Liczba stron:3 (181-183)