Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.3-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 2017
Pochodzenie Kaszubów w świetle badań lingwistycznych i historycznych

Autorzy: Eugeniusz Pryczkowski
Słowa kluczowe: pochodzenie Kaszubów język kaszubski nazwa „Kaszuby” książęta zachodniopomorscy Gryficy Subisławice Słowińcy piśmiennictwo kaszubskie liczebność Kaszubów
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (7-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest trudnej kwestii związanej z pochodzeniem Kaszubów. Podejmuje też próbę rozwikłania pochodzenia nazwy „Kaszuby”, której dotąd jeszcze nie rozstrzygnięto. W świetle niedawno odkrytych materiałów ustalono, że nazwa ta wywodzi się z Bliskiego Wschodu. W językach perskim i arabskim słowo „kaszeb” oznacza „bogacić się”. Wiązało sie to ze szklakiem bursztynowym i handlem. Mieszkańcy okolic Wolina sprzedawali bliskowschodnim kupcom bursztyn. Przylgnęła do nich nazwa „Kaszubi”. W artykule przybliżono także współczesną sytuację, zwłaszcza obszar zamieszkiwania i liczebność, Kaszubów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwum Telewizji Gdańsk
2.Program telewizyjny „Rodnô Zemia”, listopad 1990.
3.Archiwum Twojej Telewizji Morskiej
4.Program telewizyjny o dyskryminacji Kaszubów, „Gôdómë pò kaszëbskù”, http://www.telewizjattm.pl/nasze-programy/62/44287-godome-po-kaszebsku.html?play=on (dostęp. 20.10.2017 r.).
5.Biernaskie M.R., Dombroskie B., Dombroskie, Killaloe 2013.
6.Biernaskie M.R., The John A. Kulas Coulas Genealogy, Killaloe 2007.
7.Borzyszkowski J., Mordawski J., Treder J., Historia, geografia język i piśmiennictwo Kaszubów, Gdańsk 1999.
8.Czacharowski A., Uposażenie i organizacja klasztoru norbertanek w Żukowie od XIII do połowy XV wieku, Toruń 1963.
9.Czy Kaszubi są obecnie dyskryminowani?, http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=48&cntnt01returnid=38 (20.10.2017).
10.Ellwart J., Loew P., Śladami Bismarcka po Pomorzu, Gdynia 2001.
11.Felczak O., Kochanowski M., Fudziński M., Pradzieje Ziemi Kartuskiej, Kartuzy 1993.
12.Fudziński M., Głusino we wczesnej epoce żelaza, „Pomorania Antiqua” 2001, t. XVIII.
13.Fudziński M., Różnowski F., Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Zaworach gmina Chmielno, Gdańsk 1997.
14.Glofczeskie P., The Klopotek Glowczewski Family, Wilno 2006.
15.Górski K., Pomorze w dobie wojny trzynastoletniej, Poznań 1932.
16.Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. J. Treder, Gdańsk 2002.
17.Kaszubi. Monografia socjologiczna, red. M. Latoszek, Rzeszów 1990.
18.Kaszubi, https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaszubi (1.10.2017).
19.Labuda G., Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, Gdańsk 2006.
20.Leciejewicz L., Plemienne początki, Pomorze w dziejach Polski, Gdańsk 1991.
21.Lorentz F., Fischer A., Lehr-Spławiński T., Kaszubi. Kultura ludowa i język, Toruń 1934.
22.Mordawski J., Gdyńscy Kaszubi, Gdynia 2006.
23.Mordawski J., Statystyka Ludności Kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, Gdańsk 2005.
24.Okroy F.K., Dzieje klasztorów norbertańskich w Żukowie, Żukowo 2010.
25.Parczewski A., Swanty Wid. Żywa nazwa w mowie ludu kaszubskiego, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1900, t. 27, z. 1/2.
26.Pryczkowski E., Leksykon Ziemi Żukowskiej, Banino-Żukowo 2012.
27.Ramułt S., Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego, Kraków 1893.
28.Ramułt S., Statystyka ludności kaszubskiej, Kraków 1899.
29.Rybicki H., Nazywano ich Słowińcami, Słupsk 1995.
30.Stoltmann L., Tajemnice Wendów, Circipanów i Kaszubów. Orientalny rodowód nazwy Kas(z)ub, Bielefeld 2010/2016.
31.Szczęśliwa Kaszubia na Pomorzu Zachodnim, http://gazetakartuska.pl/szczesliwa-kaszubia-na-pomorzu-zachodnim,a1070 (1.10.2017).
32.Szultka Z., Najstarsze modlitwy Kaszubów, Szczecin 2001.
33.Szultka Z., Piśmiennictwo polskie i kaszubskie Pomorza Zachodniego od XVI do XIX wieku, Poznań 1994.
34.Szultka Z., Studia nad rodowodem i językiem Kaszubów, Gdańsk 1992.
35.To nasze historyczne ziemie, rozmowa z o. J. Jędryszkiem, „Pomerania” 2015, nr 5.
36.Treder J., Pochodzenie Pomorzan oraz choronimów i etnonimów z Pomorza Gdańskiego, Gdańsk 1982.
37.Wirski A., Srebrne wieki Pomorza (IX–XI wiek), Koszalin 1995.