Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 2017

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Inne strony początkowe

6 (1-6) --- Więcej
1.

Pochodzenie Kaszubów w świetle badań lingwistycznych i historycznych

14 (7-20) Eugeniusz Pryczkowski Więcej
2.

Ludność rodzima Pomorza Zachodniego w piśmiennictwie polskim i niemieckim od reformacji do współczesności. Omówienie bibliograficzne.

16 (21-36) Sylwia Wesołowska Więcej
3.

Reformacja a ludność Pomorza Zachodniego – zarys problemu

19 (37-55) Justyna Żukowska Więcej
4.

Elementarne szkoły wielskie z polskim/kaszubskim językiem nauczania w synodzie słupskim od reformacji do wojny siedmioletniej

11 (57-67) Zygmunt Szultka Więcej
5.

Struktura własności dóbr ziemskich szlachty landwójtostwa słupskiego w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku.

24 (69-92) Kazimierz Kallaur Więcej
6.

Kaszubi Pomorza Zachodniego a państwo polskie w latach 1918-1939. Próba nowego spojrzenia

40 (93-132) Wojciech Skóra Więcej
7.

Aktywność kulturowa Kaszubów na ziemi bytowskiej. Doświadczenia przeszłości i stan współczesny

20 (133-152) Cezary Obracht-Prondzyński Więcej
8.

Interpretacja dziedzictwa jako innowacyjny sposób popularyzacji dziejów ludności ziemi dzisiejszego powiatu słupskiego

13 (153-165) Szymon Czajkowski Więcej
9.

Ludność rodzima znad jezior Łebsko i Gardno w publicystyce polskiej w latach 1960-1989

24 (167-190) Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk Więcej
10.

Emigracja Kaszubów bytowskich do Niemiec w latach 1945-1979

27 (191-217) Zenon Romanow Więcej
11.

Uwarunkowania funkcjonowania szkolnictwa dla ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim w latach 1950-1956

18 (219-236) Anna Bartczak Więcej
12.

Ludność autochtoniczna województwa koszalińskiego w taśmotece Polskiego Radia Koszalin z lat 1957-1975. Przegląd zawartości taśm magnetycznych

22 (237-258) Kacper Pencarski Więcej
13.

Ludność rodzima w działalności Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich

23 (259-281) Adam Makowski Więcej
14.

Słupska Komisja Badań Słowiańskich 1945-1946. Przyczynek do dziejów zainteresowań ludnością rodzimą oraz słowiańską przeszłością Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej

17 (283-299) Paweł Migdalski Więcej
15.

Aktywność Szczecińskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Szczecinie W latach 1994–2014

5 (301-305) Ryszard Stoltman Więcej