Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
Euroazjatycka unia gospodarcza – próba ożywienia instytucjonalnej integracji gospodarczej na obszarze dawnego ZSRR

Autorzy: Eugeniusz Gostomski
Uniwersytet Gdański

Tomasz Michałowski
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: Euroazjatycka Unia Gospodarcza międzynarodowa integracja gospodarcza unia celna
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (81-92)

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie przyczyn, istoty i konsekwencji utworzenia Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG). Problematyka ta jest nowym zagadnieniem i dlatego nie znalazła jeszcze odbicia w literaturze przedmiotu. W artykule posłużono się metodą opisowo-analityczną opierając się na artykułach zawartych w czasopismach, informacjach uzyskanych z Internetu i publikacjach organizacji międzynarodowych.EUG nadal jest w fazie tworzenia. Trudno przewidzieć, czy uda się zrealizować stawiane jej cele. Wyrażane są przy tym obawy, że EUG będzie służyć zdominowaniu przez Rosję innych krajów członkowskich czy nawet odbudowie dawnego ZSRR. Jednakże te zagadnienia te ze względu na polityczny charakter nie zostały szczegółowo zbadane przez autorów, którzy świadomie skoncentrowali się na aspektach ekonomicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014), www.minplan.gov.kz/economyabout/9254/56640.
2.Государства – члены Таможенного союза и Единого экономического пространства, Москва 2014.
3.Органы управления Таможенного союза и Единого экономического пространства, www.eurasiancommission.org.
4.Euroazjatycka Unia Gospodarcza trzech państw, www.euractiv.pl.
5.Grinberg R., Wystąpienie na zebraniu Prezydium Rosyjskiej Akademii Nauk, 23.04.2013, www.econ.msu.ru.
6.Kirgistan und Armenien ab 2015 Mitglieder der Zollunion, www.aktuell.ru.
7.Lossan A., Eurasische Wirtschaftsunion: Konkurrenz für die EU?, http://de.rbth.com.
8.Nazarbajew N., Евразийский союз: идеи, практика, перспективы, 1994–1997, Фонд содействия развитию социальных и политических наук, Москва 1997.
9.Nurassyl M., Die Eurasische Union: Russlands Sprungbrett zur Wiederherstellung der Vorherrschaft auf dem eurasischen Kontinent, Johannes Gutenberg-Universität Mainz 2014.
10.Wierzbowska-Miazga A., Przyjaźń mimo woli, „Nowa Europa Wschodnia” 2012, nr 6.