Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 4 1979
Niektóre zmiany systemu budżetowego w świetle ustaw budżetowych z lat 1976-1979

Autorzy: Eugeniusz Tegler
Rok wydania:1979
Liczba stron:23 (107-129)