Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.6.84/2-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Efektywność służb podatkowych w okresie ich reformowania – wybrane zagadnienia

Autorzy: Róża Kosińska

Eugeniusz Ruśkowski

Piotr Woltanowski
Słowa kluczowe: stabilność przygotowanie merytoryczne pracowników prawa podatników
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (17-27)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Planując kompleksową reformę administracji podatkowej, należy uwzględniać potrzebę stabilności przyjętych rozwiązań. Warunkuje to należytą efektywność docelowego systemu; negatywnym przykładem służyć tu może częściowa reforma konsolidacyjna. Nie należy też dopuścić do sytuacji, w której proces reformowania przebiegający etapami zostanie zarzucony, nim osiągnie model docelowy. Reformatorzy muszą pamiętać także o potrzebie respektowania praw podatnika i ponadustawowych regulacji prawnych. Kluczową sprawą dla zapewnienia efektywności służb podatkowych jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracowników wspieranych właściwą polityką kadrową i motywacyjną – należy rozważyć weryfikację kadr pod kątem wykształcenia i doskonalenia się. Nieocenione w tym względzie okazać się mogą długofalowe efekty działania Krajowej Szkoły Skarbowości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kmieciak, Z. (2009). Instancyjność postępowania administracyjnego (uwagi prawnoporównawcze). W: M. Wierzbowski,
2.J. Jagielski, A. Wiktorowska, E. Stefańska (red.), Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej.
3.Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Jackowi Langowi. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Kosińska, R., Ruśkowski, E., Woltanowski, P. (2014). Tax Gap Management by Public Tax Authorities in the Polish Tax System. Annual Center Rewiev, 7.
5.Kosińska, R., Ruśkowski, E., Woltanowski, P. (2015). Zarządzanie luką podatkową w polskim systemie podatkowym przez organy podatkowe. W: K. Raczkowski (red.), Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Kosińska, R., Woltanowski, P. (2007). Teoretyczny model stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe a jego realizacja w praktyce. W: Z. Gilowska, H. Izdebski, K. Raczkowski (red.), Efektywna administracja skarbowa. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
7.Tax Administration 2015. Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. Pobrane z: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/tax-administration-2015_tax_admin-2015-en#.V816qtSLTs0 (15.03.2016).