Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Wybrane aspekty konsolidacji fiskalnej w sektorze general government

12 (5-16) Wiesława Ziółkowska Więcej
2.

Efektywność służb podatkowych w okresie ich reformowania – wybrane zagadnienia

11 (17-27) Róża Kosińska, Eugeniusz Ruśkowski, Piotr Woltanowski Więcej
3.

Pożyczki z budżetu państwa jako instrument stabilizacji finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego

10 (29-38) Maria Kosek-Wojnar Więcej
4.

Istota związku uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego – aspekty formalnoprawne i materialnoprawne

12 (39-50) Zbigniew Ofiarski Więcej
5.

Zróżnicowanie wieloletnich prognoz finansowych samorządów wojewódzkich

10 (51-60) Iwona Podpora Więcej
6.

Wieloletnie prognozowanie finansowe a konstrukcja wskaźnika zadłużenia szansą czy barierą dla rozwoju samorządu terytorialnego na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego

9 (61-69) Bogdan Wankiewicz, Paweł Gwozdecki Więcej
7.

Zdolności inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego w latach 2007–2013

13 (71-83) Ewa Gubernat Więcej
8.

Efektywność wykorzystania wolnych środków w planowaniu budżetowym województw

14 (85-98) Kacper Siwek Więcej
9.

Lokalna gospodarka przestrzenna w aspekcie planowania wieloletniego

13 (99-111) Marta Szaja Więcej
10.

Samoocena kontroli zarządczej jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy

16 (113-128) Monika Krajewska Więcej
11.

Determinanty stabilności systemu finansów ochrony zdrowia w kontekście zmian demograficznych

11 (129-139) Ewa Kosycarz Więcej
12.

Koszty badań profilaktycznych w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia

9 (141-149) Maria Węgrzyn Więcej
13.

Wpływ polityki Unii Europejskiej na kierunki zmian w polskim systemie edukacji

18 (151-168) Katarzyna Maj-Waśniowska Więcej
14.

Dopuszczalność udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej – problematyka transpozycji regulacji na przykładzie Polski

18 (169-186) Piotr Podsiadło Więcej