Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 5-6 1962
Lata walki i pracy. Materiały o działalności PPR na Ziemi Koszalińskiej w latach 1945-1948

Autorzy: Eugeniusz (red.) Buczak

Bogusław (red.) Drewniak

Hieronim (red.) Rybicki
Rok wydania:1962
Liczba stron:4 (155-158)