Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2-3 1980
Województwo koszalińskie - rozwój społeczno-gospodarczy w 35-leciu PRL

Autorzy: Andrzej Suszyński

Eugeniusz Zdrojewski
Rok wydania:1980
Liczba stron:30 (61-90)