Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 1981
Problemy i kierunki rozwoju socjologii morskiej

Autorzy: Ludwik (red.) Janiszewski
Rok wydania:1981
Liczba stron:4 (165-168)