Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 1981

Rok wydania:1981

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Uwagi na temat periodyzacji dziejów Szczecina w okresie Polski Ludowej /1945-1980/

10 (7-16) Tadeusz Białecki Więcej
2.

Udział Kamienia i Wolina w żegludze i handlu morskim w XVI-XVIII wieku

9 (17-25) Henryk Lesiński Więcej
3.

Europa wobec narodowowyzwoleńczych dążeń Słowian południowych w latach 1875-1876

16 (27-42) Antoni Giza Więcej
4.

Z dziejów politycznych Wkrzan

14 (43-56) Jan M. Piskorski Więcej
5.

Rocznik Kołbacki /przegląd badań/

16 (57-72) Łucja Dziedzic-Król Więcej
6.

Pomoc i opieka społeczna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948. /Cz. 1/

14 (73-86) Lucyna Turek-Kwiatkowska Więcej
7.

"Polskie Pismo i Książka" w Szczecinie /1945-1950/

13 (89-101) Czesław Piskorski Więcej
8.

Strategia ideowoartystyczna w polskiej "powieści rozwojowej" po 1918 r.

19 (103-121) Bolesław Hadaczek Więcej
9.

Niektóre aspekty polityki zatrudnienia i metod prognozowania w regionie

11 (123-133) Zygmunt Silski Więcej
10.

Subiektywne wyróżniki sytuacji społeczno-zawodowej marynarzy

12 (135-146) Adam Sosnowski Więcej
11.

Materiały do dziejów niemieckiego ruchu robotniczego

14 (147-160) Marian Grzęda Więcej
12.

Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945-1975

2 (161-162) Tadeusz Białecki Więcej
13.

Obraz dziejów ojczystych w świadomości historycznej w Polsce doby Oświecenia

4 (162-165) Kazimierz Bartkiewicz Więcej
14.

Problemy i kierunki rozwoju socjologii morskiej

4 (165-168) Ludwik (red.) Janiszewski Więcej
15.

Rynek usług transportowych

4 (168-171) Waldemar Grzywacz Więcej
16.

Odbudowa i działalność Socjaldemokratycznej Partii Niemiec w radzieckiej strefie okupacyjnej w latach 1945-1946

3 (172-174) Marian Grzęda Więcej