Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 1981
Obraz dziejów ojczystych w świadomości historycznej w Polsce doby Oświecenia

Autorzy: Kazimierz Bartkiewicz
Rok wydania:1981
Liczba stron:4 (162-165)