Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 4 1973
Stan i perspektywy socjologii morskiej w Polsce

Autorzy: Ludwik Janiszewski
Data publikacji całości:1973
Liczba stron:22 (135-156)